Ny rektor för Ale gymnasium

Ny rektor för Ale gymnasium

TEXT: Daniel Marsfeld
9 mars 2023 kl. 14:02

ÄLVÄNGEN. Han är en medelålders, musikintresserad man som vigt hela sitt yrkesliv åt skolan. Lokaltidningen har träffat Ale gymnasiums nya rektor, Magnus Fagerström.

Den 9 januari påbörjade Magnus Fagerström sin nya anställning som rektor för Ale Gymnasium. I bagaget har han med sig ett helt yrkesliv från skolans värld.

– Jag är lärare från början och har arbetat inom skolan under hela mitt liv. Efter några år som lärare halkade jag snabbt in på rektorsbanan, berättar han.

Rektorskarriären startade i grundskolan men därefter har han främst arbetat på olika gymnasieskolor.

– Jag har mest arbetat i kranskommunerna kring Göteborg. Jag har varit rektor på Hulebäcksgymnasiet, Nösnäsgymnasiet och Rytmus i Göteborg, förklarar Magnus.

Senast kommer han från fem år som rektor på en vuxenutbildning i hemkommunen Härryda. En kommun han nu lämnar rent yrkesmässigt för att åter få arbeta med ungdomar – något han saknat.

Varför föll valet på Ale gymnasium?

– När jag pratade med folk inom skolbranschen så fick jag en bra känsla av kommunen och dess förvaltning. Det lockade mig att det finns en vilja till utveckling i kommunen, det är en ganska liten verksamhet och det känns som att man kan göra skillnad. Mitt uppdrag är att ge en bra utbildning till eleverna och här kände jag att jag kunde få bäst förutsättningar för det.

Vad hoppas du kunna bidra med som rektor?

– Dels vill jag sätta Ale gymnasium på kartan, då menar jag inte att vi ska bli världskända men i samhället och kommunen. Så att man vet att Ale gymnasium finns och att det är en aktör att räkna med, säger Magnus och fortsätter:

– Sedan handlar det även om att arbeta med kvalitetsfrågor. Vi vill ju att fler elever ska lyckas med sina studier. Vi vill att eleverna ska få möjligheten att läsa vidare eller gå direkt ut i fast jobb. Inom några år kommer det att vara kris i många branscher och skolan har ett jätteansvar att se till att det finns anställningsbara personer.

TEXT:

Daniel Marsfeld

info@alekuriren.se