För att få ökad kunskap om människors hälsa för att bättre kunna förebygga ohälsa undersöker Västra Götalandsregionen regelbundet hur länets befolkning mår. 36 % av samtliga som besvarade enkäten är fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. (Personerna på bilden har inget med undersökningen att göra)                  Arkivbild: Per-Anders Klöversjö
För att få ökad kunskap om människors hälsa för att bättre kunna förebygga ohälsa undersöker Västra Götalandsregionen regelbundet hur länets befolkning mår. 36 % av samtliga som besvarade enkäten är fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. (Personerna på bilden har inget med undersökningen att göra) Arkivbild: Per-Anders Klöversjö
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2012/04/v-15-Hälsa-1.jpg

Alebornas hälsa på bättringsvägen

ALE. Alebornas hälsa är på väg uppåt, framförallt är det kvinnorna som mår allt bättre. Detta och mycket mer visar aktuell statistik. Vi lyfter här särskilt fram Hälsa på lika villkor, en enkät som regelbundet genomförs av Västra Götalandsregionen bland alebor 16-84 år. Vi kan nu jämföra 2011 med 2007 års siffror, säger folkhälsoplanerare Birgitta Fredén.

ALE. Alebornas hälsa är på väg uppåt, framförallt är det kvinnorna som mår allt bättre.
Detta och mycket mer visar aktuell statistik.
Vi lyfter här särskilt fram Hälsa på lika villkor, en enkät som regelbundet genomförs av Västra Götalandsregionen bland alebor 16-84 år. Vi kan nu jämföra 2011 med 2007 års siffror, säger folkhälsoplanerare Birgitta Fredén.

I rapporten finns ett antal parametrar som bland annat vittnar om alebornas kostvanor och deras förhållande till fysisk aktivitet. För att man ska uppnå en mätbar hälsoeffekt av fysisk aktivitet rekommenderas minst 30 minuters daglig aktivitet som exempelvis kan vara en rask promenad eller flera små promenader.
– Närmare en av fem anger att de har en stillasittande fritid och vi kan se att stillasittandet har ökat något sedan mätningen 2007. Noteras kan också att nästan hälften av de stillasittande säger att de behöver hjälp för att komma igång med fysisk aktivitet. En utmaning att ta tag i, säger Birgitta Fredén.

Många som besvarat enkäten rör sig mycket, till och med mer än regionens genomsnitt. 36 % av samtliga som svarat på enkäten är fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Klyftorna har ökat vad gäller de som är aktiva och de som sitter still på sin fritid, säger Fredén.
– När vi tittar på övervikt ser vi att den har minskat något jämfört med för fyra år sedan, dock ligger vi fortfarande över snittet i regionen. Ungefär varannan man och var tredje kvinna är överviktig, säger kommunens dietist Jenny Sallander.
Ser man däremot på fetma har ökningen blivit större. Ale ligger på 16,3 procent medan regionens snitt är 13,2 procent.
– I Hälsa på lika villkor kan vi också se att konsumtionen av frukt och grönsaker har minskat och att endast 6,9 procent kommer upp i rekommendationen om att äta frukt och grönt fem gånger per dag.

Vilka insatser planeras från kommunens sida?
– Vi ska arbeta långsiktigt med att främja goda matvanor och fysisk aktivitet samt att minska problematiken med övervikt och fetma hos befolkningen i Ale, främst barn och unga.
Statens folkhälsoinstitut har för tredje året i rad fått regeringens uppdrag att samordna en uppmärksamhetsvecka kring goda matvanor och fysisk aktivitet – Ett friskare Sverige 2012. Här kommer Ale kommun att finnas med. Veckan genomförs 15-21 oktober och är ett samverkansprojekt som syftar till att främja goda matvanor och fysisk aktivitet hos allmänheten.
– Vi håller på att planera för den här uppmärksamhetsveckan och hoppas att så många som möjligt vill delta, både skola, näringsliv, primärvård, lokala föreningar och övriga som är intresserade avslutar Jenny Sallander.

Det var 1 400 alebor som 2011 erbjöds att besvara ”Hälsa på lika villkor ” och 786 svar kom in, det vill säga en svarsfrekvens på 56 % som kan jämföras med snittet för regionen på 54 %. Dessutom finns aktuell statistik från Statens Folkhälsoinstitut med i denna presentation.

Ale kommuns dietist, Jenny Sallander.

Ale kommuns dietist, Jenny Sallander.

Mer från nöje

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

De vill locka till nya skratt

Föreställningen heter ”Lik i garderoben” och är en klassisk spring-i-dörr-fars.…

Klart med Lasse Stefanz

MARIELUND. Dansbandet Lasse Stefanz återvänder till Café Torpet. Onsdagen den…

Batoul leder SVT:s nya talkshow

Tolv år gammal startade hon sin egen pysselklubb på Klöverstigen…

Senaste nytt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…