Det blåser i Ale GK

TEXT: Per-Anders Klöversjö
9 februari 2021 kl. 08:31

ALVHEM. Efter 25 år som golfpro och kanslichef för Ale GK fick Henning Lundström packa väskan. Styrelsen genomför en omorganisation och erbjöd honom en ny tjänst som han tackade nej till.
– Jag är förkrossad. Det känns som att förlora en nära vän och just nu vill jag bara samla mig, säger huvudpersonen själv.

Det jäser i Ale Golfklubb. Beskedet som i fredags nådde medlemmarna var att klubbens ansikte utåt, Henning Lundström, valt att lämna sin tjänst då styrelsen fattat beslut om en omorganisation. Informationen väckte förvåning och rörde upp känslor. Syftet med omorganisationen är att dela upp den tjänst som Henning haft i två delar. En som tränare och en som kanslichef. Henning erbjöds att fortsätta som golfpro.

– Omorganisationen är en konstruktion för att få bort mig. Arbetsvillkoren för mig och framför allt banpersonalen har varit under all kritik. 2019 beskrev jag missförhållandena i ett kritiskt brev till dåvarande ordförande och det har förföljt mig sedan dess. Nu tvingades jag bort genom en omorganisation och just nu är jag bara jätteledsen. Det är många som har hört av sig och har mängder av frågor. Jag vet faktiskt inte hur jag ska svara och behöver ha lite mer tid för att samla mig, säger en bedrövad Henning Lundström.

Jan-Erik Bäckström är ordförande för Ale GK och han bekräftar för lokaltidningen att det blåser rejält för tillfället. Tonen i sociala medier är allt annat än trevlig och han manar till försoning. Enligt Bäckström har styrelsen talat med Henning Lundström sedan oktober. Samtalen har handlat om att renodla hans uppdrag till att bara omfatta golfträning.

– Det var inget som föll i god jord, men styrelsen anser att kansliarbetet och rapporteringen måste förbättras. Vi beslutade därför att genomföra en omorganisation med två olika tjänster, en golfpro och en kanslitjänst. Vi blev förvånade när Henning tackade nej till tränaruppdraget och jag förstår faktiskt inte varför, säger Jan-Erik Bäckström.

Medlemmar är kritiska till att omorganisationen inte nämndens när klubben höll årsstämma i början av december.

– Hur vi organiserar verksamheten och bedriver arbetet är en styrelsefråga. Årets stämma var dessutom digital och vi hade redan innan bestämt att försöka hålla den så kort som möjligt, men personalfrågor är absolut inget för en årsstämma. Vi i styrelsen är överens om att vår organisation behöver breddas, att allt inte kan hänga på en person, säger Jan-Erik Bäckström.

Känner du till ett brev från Henning angående missförhållanden och dåliga arbetsvillkor?

– Ja, det gör jag. Det var ett brev med mycket kritik. Det var bland annat riktat mot vår tidigare ordförande, men det är inget som jag har burit med mig i mitt arbete. Det bidrog däremot till en ansträngd relation mellan styrelsen och Henning. Brevet i sig har dock inget med vår ambition att förändra organisationen, säger Jan-Erik Bäckström som själv tvivlar på sin framtid.

– Det är klart att jag är självkritisk och undrar hur det kunde bli såhär? Det är en mycket tråkig sits. Min ambition har hela tiden varit att verka för föreningens bästa. Jag hoppades in i det sista att Henning skulle vilja fortsätta som tränare på Ale GK, men han ville inte och då kom vi överens om en lösning.

TEXT:

Per-Anders Klöversjö

info@alekuriren.se