Discgolf
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2023/09/discgolf_webb.jpg

Swedish Amateur Championship lockade 400 deltagare.

Discgolf
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2023/09/v3823-Leader-Gota-alv-Ale-Disc-Golf-Center-2-copy-scaled.jpg

Alegruppen AB får stöd för utveckling av sin anläggning för att locka fler besökare.