TV
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/05/ledningscentralen.png

En kvarleva från kalla kriget · De förväntades ingå i "ledningsgruppen"