Politik
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/10/v4022-Ny-politisk-ledning-scaled.jpg

Under namnet Ale-samverkan ska Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale styra Ale kommun den kommande mandatperioden.