”Mycket dyrare än väntat”

– Fullmäktige måste bevilja ytterligare 12,7 miljoner för att färdigställa ridhuset

BOHUS. Upphandlingen för att färdigställa ridhuset på Jennylund är avslutad. Nu krävs det att kommunfullmäktige beviljar ytterligare 12,7 miljoner kronor om bygget ska kunna slutföras.
– Alla partier har fått ta del av de alternativ som finns och nu får vi se vad vi kan komma överens om, säger Sonny Landerberg, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Ridhusets fortsättning går nu in i ett avgörande skede. Att färdigställa huset kommer att kräva ytterliigare 12,7 miljoner kronor, vilket
betyder att totalkostnaden landar på 44,9 miljoner kronor. Till detta ska läggas saneringskostnader för 15 miljoner.
Ridhusets fortsättning går nu in i ett avgörande skede. Att färdigställa huset kommer att kräva ytterliigare 12,7 miljoner kronor, vilket betyder att totalkostnaden landar på 44,9 miljoner kronor. Till detta ska läggas saneringskostnader för 15 miljoner.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/10/jennylundsridhus2_v4319.jpg

Strax efter byggstarten hösten 2018 påträffades markföroreningar. Projektet fortskred trots skenande kostnader. I januari 2019 stoppade kommunstyrelsens orförande, Mikael Berglund (M), bygget. Fullmäktige kal.lades till krismöte och till sist beviljades ett tillskott om 20 miljoner för att dels klara saneringen dels de nödvändiga stabiliseringsåtgärderna för själva ridhuset. En oberoende ansvarsutredning gav Ale kommun svidande kritik för hur bygget projekterats och på villka grunder besluten tagits.

I oktober kom nästa motgång. Byggbolaget Byggarna i Ale AB begärde sig själva i konkurs. Sedan dess har bygget mer eller mindre stått stilla. Ale kommun gav konsultföretaget ÅF i uppdrag att kostnadsberäkna ett färdigställande av ridhuset och i december genomfördes en upphandling. Tre av anbuden var kvalificerade.

I fredags presenterade Ale kommun att Ängegärde Bygg AB från Kungälv kommer att tilldelas uppdraget, förutsatt att kommunfullmäktige beviljar de pengar som krävs. Det handlar om ett tilläggsanslag om 12,7 miljoner kronor.

– Det är mycket dyrare än vad vi först väntat oss. Det betyder att ridhuset landar på runt 45 miljoner kronor, men det som oroar mest är att det betyder en ökad avskrivningskostnad för nämnden om hela 533 000 kr per år. Det är väldigt mycket pengar för vår nämnd och var vi ska hitta dem vet jag inte riktigt. Vi skulle behöva en utökad ram, säger Sonny Landerberg.

I underlaget för anbudsgivningen klargjordes att innan fortsatt byggnation kan påbörjas krävs en politisk förankring och beslut. För att klargöra nuläget och alla förutsättningar har politiken fått fem olika alternativ att ta ställning till. Tre av dem handlar om att fortsätta bygget helt eller delvis.

Alternativen i korthet:

1. Bygga klart

Totalkostnad: 44,9 Mkr

Tilläggsäskande: 12,7 Mkr

2. Malpåse

Totalkostnad: 32,7 Mkr

Tilläggsäskande: 0,5 Mkr

3. Riva

Totalkostnad: 31,5 Mkr

Tilläggsäskande: 0 Mkr

Vidare finns det två alternativ som innebär ett färdigställande i mindre omfattning än planerat, vilket betyder minskade kostnader med 1,9 till 2,7 Mkr. Totalkostnaden landar ändå på över 42 miljoner kronor. Ett annat alternativ som finns angivet är att sälja ridhuset.

Utredningen som är gjord visar att projektet var underfinansierat från början. Väljer politiken att bygga klart kommer ridhuset med tillhörande marksanering att landa på mellan 57-60 miljoner. Alternativen ska också ställas i relation till att ridhusprojektet redan har kostat skattebetalarna 31,5 Mkr.

– Det känns ruttet hela projektet. Det här är inget som någon ville. Det är ett surt äpple vi har i munnen oavsett vilken väg vi väljer att gå, men att riva och låta det bli en enda dyr parkeringsplats känns inte jättekul, säger Sonny Landerberg.

Ridhuset ska nu förankras och behandlas i Servicenämnden, Kultur-och fritidsnämnden, Kommunstyrelsen och slutligen i kommunfullmäktige den 2 mars.

Mer från allmänt

Stora satsningar på biografen

Hösten 2011 var senast som det gjordes en investering av liknande kaliber i Medborgarhuset. Den gången försågs biografen med ett…

En unik parkeringslösning

1992 startade Jonas Stenborg ”Jonas Svets & Smide” hemma på sin gård i Alvhem. Han döpte senare om det till…

Politiken är redo för beslut

Det problemfyllda ridhusprojektet på Jennylund närmar sig ett avgörande. Kultur- och fritidsnämnden tar beslut på torsdag om att äska ytterligare…

Ska försöka stoppa algblomningen

Det har länge varit förbjudet att köra motorbåt på Vimmersjön i Nödinge, men efter flera år av algblomning har Ale…


Senaste nytt

Stora satsningar på biografen

Hösten 2011 var senast som det gjordes en investering av liknande kaliber i Medborgarhuset. Den gången försågs biografen med ett…

Bilist till sjukhus efter olycka

Trafikolyckan inträffade strax före 13-tiden på onsdagen på E45 i Älvängen i södergående riktning i höjd med Ale Vikingagård. En…

En unik parkeringslösning

1992 startade Jonas Stenborg ”Jonas Svets & Smide” hemma på sin gård i Alvhem. Han döpte senare om det till…

Musiknostalgi som applåderades

Det var en välfylld salong i Skepplanda bygdegård som mötte Hans-Åke Andersson och Linda Elaine Byman. Duon från Femtinge teater…

Brand på Da Vinciskolan

Larmet kom vid 13.30 på tisdagen. Räddningstjänsten kallades då till en brand på tre toaletter på Da Vinciskolan i Nödinge.…

Politiken är redo för beslut

Det problemfyllda ridhusprojektet på Jennylund närmar sig ett avgörande. Kultur- och fritidsnämnden tar beslut på torsdag om att äska ytterligare…

Ska försöka stoppa algblomningen

Det har länge varit förbjudet att köra motorbåt på Vimmersjön i Nödinge, men efter flera år av algblomning har Ale…

Mäktige Dennis

Det är skrämmande och mäktigt på samma gång. Stormen Dennis drog fram under helgen och visade återigen att det är…

KS Bandys tränare slutar

Inför säsongen gjorde elitserienykomlingarna KS Bandy klart med en ny huvudtränare. Valet föll på Raymond Johnsson, som hade vunnit två…

Musikkafé med Frendbergs

Far och son Frendberg härstammar visserligen från Trollhättan, men det är inte utan anledning som Ale är att betrakta som…