”Vansinnesprojekt”

– Markföroreningarna på Jennylund var inte okända

ALE. Kommunstyrelsen kommer att tillsätta en extern utredning kring ridhus-affären. Hur kunde projektet fortgå trots att kostnadsökningarna var kända tidigt?
– Det är vansinne att bygga på en gammal deponi. Det har vi sagt hela tiden och det behöver man inte vara milöexpert för att förstå, säger miljöinspektör Marie Lindström.

Ridhusbygget på Jennylund rullar vidare. Beräknad slutnota är just nu drygt 46 miljoner kronor.
Ridhusbygget på Jennylund rullar vidare. Beräknad slutnota är just nu drygt 46 miljoner kronor.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/02/v0819_ridhusbygge2.jpg

Den 3 september tar byggherren, projektgruppen och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johnny Sundling (S) ett första spadtag för Jennylunds nya ridhus. Det är blott en vecka kvar till valet. Det positiva beskedet dämpas snart. Det beviljade ygglovet förutsätter en markundersökning och det står tidigt klart att det krävs fördjupade studier.Dessa talar ett tydligt språk. Det kommer att krävas en omfattande marksanering. Projektets styrgrupp som på grund av chefsomsättningen har bytt medlemmar frekvent tar beslut om att gå vidare med en saneringsanmälan.

I november mejlar miljöinspektör Marie Lindström projektledningen ett svar. Hon är djupt bekymrad och kritisk till att överhuvudtaget bygga ett ridhus på den aktuella platsen. Budskapet i mejlet går inte att misstolka.Hon har samrått med Länsstyrelsen. men också med en expert på just deponier.

”De synpunkter jag har fått, som även stämmer överens med Statens geotekniska instituts vägledning angående byggnation och pålning i nedlagda deponier, är att man starkt avråder från att bygga på gamla deponier”.

I mejlet står också:

”Förenklat kan man säga att alla deponimassor måste tas bort helt innan man bygger på platsen för att säkerställa att det inte uppkommer problem med deponigas. Förutom deponigas återstår problemet med lakvatten och påverkan på grund- och ytvatten samt sättningar i mark och byggnad”.

Med andra ord fanns tydliga besked om förhöjda kostnader långt innan byggstart. Ändå rullade projektet vidare precis som om ingenting hade hänt.

– Från sektorns håll har vi hela tiden påpekat riskerna och olämpligheten med att bygga där. Vi har inte haft något skäl att undanhålla information. Den kan inte ha undgått någon som jag ser det. I Samhällsbyggnadsnämnden har ridhuset varit uppe flera gånger. Vårt budskap har varit att det är vansinne att bygga på en deponi och det behöver man inte vara miljöexpert för att förstå, säger Marie Lindström.

Hon understryker också att föroreningar på Jennylundsområdet har varit föremål för tidigare utredningar genom åren och att alla borde vara medvetna om riskerna.

Under förra mandatperioden var Rolf Gustavsson (S) ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden och han bekräftar att miljöriskerna diskuterats.

– Vi visste att det fanns en gammal deponi i området, men däremot var det inte klart exakt hur det nya ridhuset skulle placeras. Vi hoppades kunna undvika att lägga det på deponin. I efterhand kan jag väl säga att vi kanske var lite naiva och det är ingen hemlighet att valrörelsen också spelade in. Vi ville framåt, säger han.

Efter de kompletterande markundersökningarna stod det klart att en omfattande marksanering behövde ske. Den beräknades kosta 4-6 miljoner kronor. Enligt projektchef Fredrik Johansson förankrade styrgruppen detta politiskt och arbetet sattes sedan igång. Någon politisk beredning med dokumenterade beslut har dock inte gått att finna.

Än värre blir det när den verkliga kostnaden för marksaneringen blir känd några veckor in i januari. För att frigöra hela ytan där huset ska placeras krävdes en omfattande utgrävning. Kalkylen pekade plötsligt på 10-12 miljoner kronor. Trots att de kraftigt förhöjda kostnaderna nu är kända har arbetet rullat vidare.

Först den 4 februari har Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), tillräckligt med information för att ta beslut om att pausa bygget. Då är marksaneringen redan på väg att avslutas.

– Första gången jag hörde något om markproblematiken vid Jennylund var på senhösten. Det kunde eventuellt uppkomma en kostnad på 5-6 miljoner, men man diskuterade också huruvida det var möjligt att vrida huset för att slippa sanera. Jag utgick från att det skulle komma upp som ett ärende om det blev aktuellt att skjuta till mer pengar, men det var tyst fram till i januari när Ken Gunnesson (tf kommunchef) kallade till ett akut möte angående de skenande kostnaderna på Jennylund, berättar Mikael Berglund som har många obesvarde frågor kring hanteringen.

– Det här måste vi bringa klarhet i. Någon har tagit beslut som kostar skattebetalarna 20 miljoner extra. Vem har ett sådant mandat?

Elena Fridfeldt (C) yrkade i kommunfullmäktige att Kommunstyrelsen omgående tillsätter en ansvarsutredning om hur projektet kunde fortgå trots kända ökade kostnader. Utredningen ska genomföras av extern part och presenteras i kommunfullmäktige i maj.

I styrgruppen för ridhusprojektet satt bland andra dåvarande tillförordnade kommunchefen Gunilla Dörner Buskas och lokaltidningen har sökt henne utan framgång.

Mer från allmänt

Nu kan du hyra hela biografen

Med anledning av coronapandemin ställs alla öppna filmvisningar in. Detta gäller från och med söndag och tillsvidare. – De allra…

Hjälp till bättre hälsa och välmående

Camilla Alverby har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med människor, som förskollärare, ungdomscoach och inom daglig verksamhet. Sedan i…

Högtryck hos hjulskiftarna

Undantaget som Transportstyrelsen meddelade i förra veckan innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två…

Gratis mat till vårdpersonal

På tisdagen och onsdagen levererade Pizzeria Bella Mia mat till vårdpersonalen i Nödinge, både till dem inom hemtjänsten men även…


Senaste nytt

Nu kan du hyra hela biografen

Med anledning av coronapandemin ställs alla öppna filmvisningar in. Detta gäller från och med söndag och tillsvidare. – De allra…

Hjälp till bättre hälsa och välmående

Camilla Alverby har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med människor, som förskollärare, ungdomscoach och inom daglig verksamhet. Sedan i…

Högtryck hos hjulskiftarna

Undantaget som Transportstyrelsen meddelade i förra veckan innebär att datumet för när dubbdäcken ska tas av skjuts upp med två…

Gratis mat till vårdpersonal

På tisdagen och onsdagen levererade Pizzeria Bella Mia mat till vårdpersonalen i Nödinge, både till dem inom hemtjänsten men även…

Ökad frånvaro i skolor och förskolor

Coronapandemin slår hårt mot skolor och förskolor i kommunen. Under de två senaste veckorna har sjukfrånvaron bland elever och personal…

Storbråk i Nödinge

Strax efter 19:30-tiden på onsdagen larmades polisen och ambulansen om ett storbråk mellan några ungdomar i närheten av Ale Torg…

Egen tillverkning av skyddsvisir

Det täta samarbetet mellan kommunens näringslivsenhet och de lokala företagen ger sig olika uttryck. I torsdags kom Per Brohagen till…

”En dröm som går i uppfyllelse”

Intervjun sker utomhus på Olskrokstorget i Göteborg och tillvaron för Sofia Hvenfelt ser annorlunda ut just nu än vad hon…

Musikern kör egna live-quiz

Björns musikintresse föddes i grundskolan och först var det hiphop i Big Boss som gällde. – Sedan tyckte några kompisar…

Besöksförbud på alla äldreboenden

På en pressträff på tisdagen meddelade regeringen att det nu införs ett besöksförbud på samtliga äldreboenden. – Regeringen har beslutat…