Oklart om massvaccinering

ALE. Vaccinationen har stannat upp i Ale.
När massvaccinationen kan starta upp finns det än så länge inga svar på.
– Det blir högsta prioritet när väl vaccinet kommer, säger Tina Holmberg, verksamhetschef på Alepraktiken i Nödinge.

Regionen pausar en specifik omgång av vaccin.
Regionen pausar en specifik omgång av vaccin.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/02/v0821-covid-19-vaccination-1-scaled.jpg

Vaccinationen på kommunens äldreboenden har slutförts, men fortfarande finns det personal som inte fått sina doser. Inte heller har personer med vissa stödinsatser såsom hemtjänst blivit vaccinerade. Orsaken är brist på vaccin, något som biträdande smittskyddsläkare Peter Nolskog snart hoppas ska vara löst.

– Vi har inget datum, men jag vet att det inom kort kommer att komma stora mängder vaccin och planen för massvaccination ligger så vitt jag vet fast. Det betyder att alla i regionen ska vara vaccinerade innan halvårsskiftet. Det blir självklart utmanande när allt ska ske på kortare tid än planerat, säger han.

Det slår även Tina Holmberg på Alepraktiken fast.

– Om vi ska klara av den uppgiften så snabbt som möjligt kommer vi behöva göra avsteg från basuppdraget, vilket betyder att vi inte kan leverera vård i samma utsträckning som normalt. Att vaccinationen blir det viktigaste hoppas jag att alla medborgare förstår.

Vaccinationen har av allt att döma fått en positiv effekt på äldreboenden och trots en stor samhällsspridning av coronaviruset, inte minst i Ale, finns inga tankar på att införa besöksförbud.

– Det skulle ge fler negativa effekter. Många är redan väldigt isolerade och mår bra av besök. Vi har säkra rutiner och alla besök sker avgränsat till respektive lägenhet. Eftersom våra boende har vaccinerats har de 95% skydd och det känner vi oss trygga med, säger kommunchef Maria Reinholdsson.

Personalsituationen har till och från varit mycket ansträngd. Sjukfrånvaron har pendlat mellan 10-40%.

– Vi upplever att det har stabiliserat sig nu, men det kan förändras snabbt. Det gäller att vi håller i och håller avstånd. Det är vi i den aktiva åldern som just nu sprider smittan och därför måste vi begränsa våra kontakter och prioritera om, betonar Maria Reinholdsson.

Gratis!


Mer från allmänt

Redo för massvaccinering

Det är mycket som ser annorlunda ut i den tidigare Nettolokalen på Repslagarvägen 4 i Älvängen. I det som en…

VGR återupptar vaccineringen

Under torsdagen kom rapporter om att ett fåtal akuta allergiska reaktioner hade uppstått i Skaraborg från specifik vaccineringsomgång av Astra…

Knapegården i nya lokaler

Äventyret började på gården hemma i Sålanda 2014. Tre år senare valde Cecilia Sjöberg att flytta ner sin verksamhet till…

”Känner mig som en parasit”

Hissen i lägenhetshuset på Göteborgsvägen har krånglat mycket genom åren. – Det var inte längesedan jag ramlade och fick läggas…


Senaste nytt

Kräver ekonomisk kompensation

Det är inte bara coronaviruset som sprider sig. I föreningslivet ökar också oron över framtiden. – När kommunerna stänger sina…

Energin tryter

Hotet om en tredje våg är inte avvärjt. Regeringen förbereder sig som bäst på möjligheten att stänga ned landet ytterligare…

Redo för massvaccinering

Det är mycket som ser annorlunda ut i den tidigare Nettolokalen på Repslagarvägen 4 i Älvängen. I det som en…

Innebandyn ställs in

Det var i slutet av oktober förra året som innebandyserierna pausades på grund av coronapandemin. Ale IBF och Surte IS…

VGR återupptar vaccineringen

Under torsdagen kom rapporter om att ett fåtal akuta allergiska reaktioner hade uppstått i Skaraborg från specifik vaccineringsomgång av Astra…

Regionen pausar omgång av vaccin

Anledningen till beslutet är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer. Det handlar om en specifik…

Fortsatt hög smittspridning

I morgon, den 26 februari, är det exakt ett år sedan det första fallet av covid-19 registrerades i Västra Götaland.…

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…

Knapegården i nya lokaler

Äventyret började på gården hemma i Sålanda 2014. Tre år senare valde Cecilia Sjöberg att flytta ner sin verksamhet till…

”Känner mig som en parasit”

Hissen i lägenhetshuset på Göteborgsvägen har krånglat mycket genom åren. – Det var inte längesedan jag ramlade och fick läggas…