Engagerad valdebatt för kvinnor

LILLA EDET. Valdebatten för kvinnor i torsdags blev en succé, med engagerade besökare och livlig debatt om jämställdhetsfrågor, trygghet, utbildning och miljö. Vid ett tillfälle hettade det också till, när vindkraften kom på tal.

Klubb Solidaritet hade bjudit in alla partier som sitter i fullmäktige i Lilla Edet till debatt för kvinnor, och intresset var stort. På plats fanns kommunalråd Julia Färjhage från Centern, oppositionsråd Mona Dieng från Socialdemokraterna Linda Holmer från Vänsterpartiet, Zara Blidevik från Moderaterna, Camilla Nilsson från Kristdemokraterna och Jennifer Swedenborg från Sverigedemokraterna. Michelle Winkel från Liberalerna kunde inte delta. 

Debatten rivstartade redan när politikerna skulle presentera sig själva, med frågor om kvinnors upplevda otrygghet och våld i nära relationer. Lilla Edets sociala kartläggning för några år sedan visade på dystra resultat, där kvinnors upplevda otrygghet ökade och att en hög andel unga upplevt våld i hemmet.

– Vi har för många människor som mår dåligt i Lilla Edet, och det måste vi arbeta med. Vi har satsat mycket på olika förebyggande insatser de senaste åren, sa Julia Färjhage.

Hon nämnde utbildning av personal liksom arbetet med ungdomssamverkansgruppen där flera aktörer arbetar tillsammans med att bland annat informera om och diskutera könsnormer och våld på högstadiet. Oppositionsrådet Mona Dieng berättade att hon själv varit utsatt för våld av en partner och hur viktigt det är att omgivningen inte ger upp om en, även om man inte vågar lämna sin partner med en gång. 

– Vi behöver också stötta männen i hur de använder den maktroll de har.

Jennifer Swedenborg tyckte att det är svårt att få hjälp efter kontorstid om man är utsatt för våld i nära relation, varpå Zara Blidevik, ordförande i socialnämnden, påpekade att kommunen har en socialjour som alltid går att nå så fort ordinarie verksamheter stänger.

– Där har vi möjlighet att omedelbart hjälpa någon som är i en akutsituation, bland annat med jourboende i någon av våra grannkommuner. Men vi behöver naturligtvis göra ännu mer när det gäller relationsvåld, och det finns en samsyn bland alla partier om att vi ska prioritera de här frågorna.

Miljöarbetet var ett annat av kvällens teman, där Lilla Edet halkat ner rejält i ranking de senaste åren. Troligen delvis beroende på att Lilla Edets miljöstrateg slutade, men den tjänsten är nu åter tillsatt, sa Julia Färjhage.

– Vi jobbar med att fasa ut gifter i all kommunal verksamhet och har kommit igång med utsorteringen av avfall, där vi legat efter.

En person i publiken ville veta om Lilla Edets kommun har någon energi- och klimatrådgivare, apropå att elpriserna skenar. Svaret var ja – kommunen delar en sådan funktion med Stenungsund.

Frågan om vindkraft kom också upp, och Jennifer Swedenborg från Sverigedemokraterna menade att man borde satsa på nya generationens kärnkraftverk istället eftersom alla våra vindkraftverk dödar mängder med insekter vilket orsakar att fåglarna blir färre. Ett uttalande som väckte flera protester från publiken, där någon bad att få se källor bakom det påståendet och andra menade att det är monokulturen och gifter i jordbruket som orsakar insektsdöden. 

Frågor om rätt till heltid, förbättrade arbetsvillkor i vård och omsorg liksom ökat kvinnligt företagande var också uppe på debattagendan. Heltidsresan är redan igång inom välfärden, och Zara Blidevik konstaterade att rätten till heltid är ett sätt att stärka kvinnors självständighet. En kvinna i publiken kontrade med att om arbetsvillkoren i vård och omsorg inte förbättras, kommer färre att orka jobba heltid. Julia Färjhage höll med, och sa att arbetsvillkoren är en prioriterad fråga för kommunen. Och passade även på att slå ett slag för ökat kvinnligt företagande i Lilla Edet, där man behöver nätverka mer.

– Mentorskap och systerskap när det gäller företagande är en annan bra metod, jag har en vän som hade väldigt stor nytta av det, inflikade Camilla Nilsson från Kristdemokraterna.

Vänsterpartiet höll med, men problematiserade också hur vi värderar manliga och kvinnliga arbetsinsatser.

– Vi betalar gladeligen många hundra i timmen för en snickare, medan tjänster som utförs av kvinnor inte alls är lika välbetalda.

Kvällen avslutades med fika, många i publiken dröjde sig kvar och pratade med såväl varandra som politikerna. Denisängel-projektet fanns på plats liksom en pop-up-utställning om kvinnors kamp för rösträtt. Elinor Svenungsson från Klubb Solidaritet var mycket nöjd med kvällens debatt, och att så många kom – både yngre och äldre kvinnor.

– I behöver flera sådana här sammanhang där vi kan debattera frågor som är särskilt viktiga för kvinnor, och det var väldigt roligt att se att publiken var så aktiv, avslutade hon.

Pernilla Fredholm 

Mer från lilla edet

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

Rasta firar 50-årsjubileum

Den första Rastaanläggningen öppnades i Brålanda 1973. Nu firar företaget…

Digitala nycklar till idrottshallarna

I linje med Lilla Edets kommuns digitaliseringsstrategi fortsätter arbetet med…

Senaste nytt

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…