Vågen för solceller. Äppelgårdens förskola i Nödinge är byggd för att vara energisnål och har en solcellsanläggning på taket. Det tycker förskolechefen Agneta Lindfors är bra.
Vågen för solceller. Äppelgårdens förskola i Nödinge är byggd för att vara energisnål och har en solcellsanläggning på taket. Det tycker förskolechefen Agneta Lindfors är bra.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2011/11/V-47-Agneta-Lindfors2-e1321950008351.jpg

Ale satsar på miljökunskap

ALE. På måndag ska den nya energi- och klimatplanen för Ale antas i kommunfullmäktige. Fler långsiktiga miljömål, mer konkreta handlingsplaner och ökat fokus på information och kunskapsspridning. Det är några betydande skillnader från den senaste som kom 2001.

ALE. På måndag ska den nya energi- och klimatplanen för Ale antas i kommunfullmäktige.
Fler långsiktiga miljömål, mer konkreta handlingsplaner och ökat fokus på information och kunskapsspridning.
Det är några betydande skillnader från den senaste som kom 2001.

Ale är en medelkommun på de flesta plan och så gäller även för energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Utsläppet av växthusgaser är lägre än riksgenomsnittet, trots att man här inte har någon infrastruktur för biogas.

Det stora koldioxidutsläppet från industrin utgörs framför allt av utsläpp från Eka Chemicals.

Syftet med en energi- och klimatplan är att utveckla energisektorn i Ale kommun till en del av ett hållbart samhälle. I det 55-sidiga dokumentet redogörs för hur man ligger till på de olika planen, vilka mål som satts upp, hur genomförandet ska gå till samt hur arbetet följs upp.

Flera av målen sträcker sig så långt som till 2020. Ett av dessa innebär att, om drygt åtta år, ska 90 procent av kommunens invånare ha god kunskap om hur deras handlingar påverkar klimatet.

För att det ska bli möjligt att uppnå krävs att förändringar görs på alla plan och att varje person förstår vikten av att ta ansvar för kommande generationer, vilket är lätt sagt men betydligt svårare gjort. Det menar miljölplaneraren Annika Friberg, som varit med och tagit fram energi- och klimatplanen.
– Det är en lång process för att få med alla och innan människor inser att detta faktiskt rör dem själva. Den grupp som är svårast att nå ut till är medelålders. Det finns ett glapp mellan de unga som får med sig miljömedvetenheten från början och den äldre generationen som lärt sig att spara och hushålla med saker. Det gäller att hitta ett bra forum för att även kunna integrera de som är mittemellan.

Utökad kollektivtrafik

Exakt hur man ska gå till väga vet man ännu inte, men hon tror att maten kan vara en ingång.
– Intresset för bra naturlig mat ökar hela tiden och folk blir allt mer medvetna om sin hälsa. Kan man på något sätt få in hela kedjan där med transporter, miljögifter och så vidare kan man nå dessa personer i deras vardag. Det finns inte så många naturliga forum för medelålders som för ungdomar och pensionärer.

Annika Friberg tror inte att någon kan undgå miljödebatten. Tv, dagstidningar och övrig media rapporterar ständigt om de växande miljöproblemen. Men det gäller att komma ett steg längre och väcka insikten om att alla kan bidra med något.

Inte många har heller kunnat missa att stora förhoppningar läggs på det nya kollektivtrafiknätet och Alependeln med sina fem stationer i kommunen. Men för att fler ska åka kollektivt till och från arbetet gäller det även att se till hur förbindelsen är från exempelvis Göteborgs central för de som ska vidare.
– Västtrafik jobbar på att få en bild av var folk bor och arbetar för att kunna planera för ett bra flöde. Gamlestan kommer att bli en ny knutpunkt där Alependeln kommer att stanna. Många behöver inte åka ända till centralen.

Nya expanderingar

Jerker Persson, energi- och klimatrådgivare, har också varit delaktig i arbetet med den nya planen. Enligt honom kan man utgå från tre betydelsefulla områden när det kommer till hur den enskilda människan kan påverka för en bättre miljö: Bostad, transport och mat.
– När det gäller boendet kan man till exempel vara noggrann med att välja belysning som drar mindre energi. Man kommer även långt med att medvetet välja en energisnål värmekälla. Att återvinna sin metall är extra viktigt för miljön.

Ale står just nu inför flera stora bostadsexpanderingar och från kommunens sida försöker man i största möjliga mån påverka till bra miljöval.
– Kommunen kan inte ställa krav när man inte äger marken, men som säljare kan man sätta upp villkor. Vi försöker trycka på men anpassningen sker inte över en dag, säger Jerker Persson.

Redan 2013 föreslås en revidering, uppdatering, av energi- och klimatplanen för att hela tiden kunna formulera nya delmål.

Foto: Per-Anders Klöversjö

Mer från samhälle

Omfattande VA-projekt är igång

Nu har Ale kommun startat planeringen för att bygga ett…

Trafikanter uppmanas välja rätt väg

Utmed den enskilda vägen finns cirka 15 hushåll. Vägföreningen ansvarar…

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…

Senaste nytt

Kilanda marknad – går mot en ny vår på hösten

Kilanda marknad med öppen gård är en tradition som sträcker…

Träd föll – fyra personer skadade

KILANDA. En olycka inträffade vid 12-tiden vid Kilanda säteri. I…

”Vi var inte tillräckligt desperata”

På lördagen drog innebandysäsongen igång på riktigt och för Ale…

Cerry Holmgren – 55 år i idrottens tjänst

Lokaltidningen träffar Cerry Holmgren hemma i huset i Ekeberg dit…

Dubbla smällar för AIF

Mot Tvååker saknade AIF givna spelare som avstängde Daniel Tidstrand…

”Får gräva i skiten”

Här på reningsverket i Älvängen hamnar det – allt som…

Trots förbud – vikarie spände fast person i rullstol

Det var under en förmiddag som en vikarie spände fast…

”Min son vill inte heller vara där”

Att skolan skall vara en trygg plats dit våra barn…

Omfattande VA-projekt är igång

Nu har Ale kommun startat planeringen för att bygga ett…

Trafikanter uppmanas välja rätt väg

Utmed den enskilda vägen finns cirka 15 hushåll. Vägföreningen ansvarar…

Ungdomar bjuds in till talangjakt

Förra året genomfördes en talangjakt för första gången på Mötesplats…

Pojke fick sår av intorkad avföring

En pojke med funktionsnedsättning led under förra året en längre…

Klassjoggen satte 1700 elever i rörelse

Konceptet finns sedan många år tillbaka i Trollhättan. I förra…