Vågen för solceller. Äppelgårdens förskola i Nödinge är byggd för att vara energisnål och har en solcellsanläggning på taket. Det tycker förskolechefen Agneta Lindfors är bra.
Vågen för solceller. Äppelgårdens förskola i Nödinge är byggd för att vara energisnål och har en solcellsanläggning på taket. Det tycker förskolechefen Agneta Lindfors är bra.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2011/11/V-47-Agneta-Lindfors2-e1321950008351.jpg

Ale satsar på miljökunskap

ALE. På måndag ska den nya energi- och klimatplanen för Ale antas i kommunfullmäktige. Fler långsiktiga miljömål, mer konkreta handlingsplaner och ökat fokus på information och kunskapsspridning. Det är några betydande skillnader från den senaste som kom 2001.

ALE. På måndag ska den nya energi- och klimatplanen för Ale antas i kommunfullmäktige.
Fler långsiktiga miljömål, mer konkreta handlingsplaner och ökat fokus på information och kunskapsspridning.
Det är några betydande skillnader från den senaste som kom 2001.

Ale är en medelkommun på de flesta plan och så gäller även för energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Utsläppet av växthusgaser är lägre än riksgenomsnittet, trots att man här inte har någon infrastruktur för biogas.

Det stora koldioxidutsläppet från industrin utgörs framför allt av utsläpp från Eka Chemicals.

Syftet med en energi- och klimatplan är att utveckla energisektorn i Ale kommun till en del av ett hållbart samhälle. I det 55-sidiga dokumentet redogörs för hur man ligger till på de olika planen, vilka mål som satts upp, hur genomförandet ska gå till samt hur arbetet följs upp.

Flera av målen sträcker sig så långt som till 2020. Ett av dessa innebär att, om drygt åtta år, ska 90 procent av kommunens invånare ha god kunskap om hur deras handlingar påverkar klimatet.

För att det ska bli möjligt att uppnå krävs att förändringar görs på alla plan och att varje person förstår vikten av att ta ansvar för kommande generationer, vilket är lätt sagt men betydligt svårare gjort. Det menar miljölplaneraren Annika Friberg, som varit med och tagit fram energi- och klimatplanen.
– Det är en lång process för att få med alla och innan människor inser att detta faktiskt rör dem själva. Den grupp som är svårast att nå ut till är medelålders. Det finns ett glapp mellan de unga som får med sig miljömedvetenheten från början och den äldre generationen som lärt sig att spara och hushålla med saker. Det gäller att hitta ett bra forum för att även kunna integrera de som är mittemellan.

Utökad kollektivtrafik

Exakt hur man ska gå till väga vet man ännu inte, men hon tror att maten kan vara en ingång.
– Intresset för bra naturlig mat ökar hela tiden och folk blir allt mer medvetna om sin hälsa. Kan man på något sätt få in hela kedjan där med transporter, miljögifter och så vidare kan man nå dessa personer i deras vardag. Det finns inte så många naturliga forum för medelålders som för ungdomar och pensionärer.

Annika Friberg tror inte att någon kan undgå miljödebatten. Tv, dagstidningar och övrig media rapporterar ständigt om de växande miljöproblemen. Men det gäller att komma ett steg längre och väcka insikten om att alla kan bidra med något.

Inte många har heller kunnat missa att stora förhoppningar läggs på det nya kollektivtrafiknätet och Alependeln med sina fem stationer i kommunen. Men för att fler ska åka kollektivt till och från arbetet gäller det även att se till hur förbindelsen är från exempelvis Göteborgs central för de som ska vidare.
– Västtrafik jobbar på att få en bild av var folk bor och arbetar för att kunna planera för ett bra flöde. Gamlestan kommer att bli en ny knutpunkt där Alependeln kommer att stanna. Många behöver inte åka ända till centralen.

Nya expanderingar

Jerker Persson, energi- och klimatrådgivare, har också varit delaktig i arbetet med den nya planen. Enligt honom kan man utgå från tre betydelsefulla områden när det kommer till hur den enskilda människan kan påverka för en bättre miljö: Bostad, transport och mat.
– När det gäller boendet kan man till exempel vara noggrann med att välja belysning som drar mindre energi. Man kommer även långt med att medvetet välja en energisnål värmekälla. Att återvinna sin metall är extra viktigt för miljön.

Ale står just nu inför flera stora bostadsexpanderingar och från kommunens sida försöker man i största möjliga mån påverka till bra miljöval.
– Kommunen kan inte ställa krav när man inte äger marken, men som säljare kan man sätta upp villkor. Vi försöker trycka på men anpassningen sker inte över en dag, säger Jerker Persson.

Redan 2013 föreslås en revidering, uppdatering, av energi- och klimatplanen för att hela tiden kunna formulera nya delmål.

Foto: Per-Anders Klöversjö

Mer från samhälle

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

”Det är mycket allvarligt”

Förstärkningsläget innebär att regionen får beordra in personal samt flytta…

Förebyggande arbete i lokalt BRÅ

Gatuingenjör Tobbe Engström har fått ta över stafettpinnen som samordnare…

De ställer upp för integrationen

En gång i veckan gästar en grupp alebor eleverna på…

Senaste nytt

Inga planer på en ny simhall

Det anrika badhuset i Lila Edet invigdes redan 1935 men…

Extra ljus på brott i nära relation

Lokaltidningen träffar Daniel Norlander och Jessica Ask, kommunpolis i Ale,…

Evenemang för motorburen ungdom

Lördagen den 4 februari bjuds allmänheten in till parkeringsplatsen utanför…

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

Lista: Vanligaste brotten i Ale

Under 2022 minskade polisanmälningarna i Sverige med två procent, jämfört…

Allvarligt skadeläge efter olyckan

Det var vid 19.20-tiden under lördagskvällen i närheten av Skepplanda,…

Laddinfrastrukturplan antagen i Lilla Edet

– Det känns fantastiskt att den laddinfrastrukturplan Centerpartiet drivit på…

Frukostmöte arrangeras hos Dreampadel

Det pratas om en padeldöd i Sverige. Den senaste tiden…

Lödöses varvshistoria dokumenterad

Filmskaparen Anders Lundin, som driver Bohusföretaget Lightray, dokumenterar en tid…

Hjärtums fotbollshjärta har stannat

Det var i juni som lokaltidningen besökte natursköna Billerödsvallen då…

Här läser eleverna som aldrig förr

”Den stora läsutmaningen” av Adlibris, Bonnier Carlsen, Natur och Kultur…

Nock varslar anställda

Det har varit tätt med rapporteringen från Nock Massiva Trähus…

Friades från taxirån – vill ha ersättning

Mannen, som är i 25-årsåldern, stod åtalad misstänkt för att…