Nödinge står och stampar

– Vad händer med kommunhusplanerna?

NÖDINGE. Visioner, planer och utredningar har avlöst varandra. Sedan 2006 står ändå utvecklingen av centrala Nödinge helt still.
– Ale Torg blev ett offer för bypolitiken och de största förlorarna är aleborna. Nu har tåget gått och handeln expanderar istället i Kungälv, säger Jan-Erik Olsson, tidigare projektledare i Ale Exploatering.

Denna illustration över centrala Nödinge och Ale Torg var en vision som Ale Exploatering
presenterade 2006.
Denna illustration över centrala Nödinge och Ale Torg var en vision som Ale Exploatering presenterade 2006.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2019/11/ale-torg_framtid.jpg

Strukturstudier, centrumplaner, gestaltningsprogram, fördjupade översiktsplaner, detaljplaner och det ena visionsarbetet efter det andra. Utvecklingen av centrala Nödinge och Ale Torg har inte saknat underlag. I mars 2006 antog kommunfullmäktige detaljplan Ale Torg syd. Den innehöll möjligheter för en expansion av torget med mer utrymme för såväl handel och service som bostäder. Detaljplanen medgav också ett höghus om 18 våningar som var avsett för handel, kontor och lägenheter. Jan-Erik Olsson, 75, var projektledare för Ale Exploatering som hade Alebyggens och Peabs uppdrag att utveckla Nödinge med handel och bostäder.

– Vi hade mycket seriösa och genomtänkta förslag om hur Nödinge kunde utvecklas som centralort. Tyvärr stoppades det av bypolitiken. Man ville inte att Nödinge skulle utvecklas på bekostnad av Älvängen. Det blev tvärstopp, säger han.

Ale Exploatering presenterade under våren 2006 också en möjlig utbyggnad av Ale Torg norrut. Här skulle ett nytt kommunhus byggas tillsammans med ICA Maxi. Bilparkeringen var förlagd till taket på Maxi-butiken.

– Vi fick inte med oss kommunledningen. De tyckte sannolikt att vi sprungit för långt utan att involvera dem, men det var inte sant. Det skedde en löpande rapportering innan vi var klara slutpresentationen. Hade de tittat närmare på förslaget och litat på expertisen hade de insett vilka stora möjligheter ett förverkligande av visionen hade inneburit för Nödinge och Ale kommun. Vi hade ekonomiska kalkyler som visade att det var möjligt och vi hade Peab med oss på tåget. Vi hade skapat helt andra förutsättningar för Ales utveckling. Nu är det försent. Tåget har gått och de kommersiella tungviktarna valde Kungälv. Återstår att se vad Ale kan göra med det som är kvar, säger Jan-Erik Olsson som idag är pensionär och följer utvecklingen på håll.

Frågan om ett eventuellt nytt kommunhus och placeringen av detta var länge ett återkommande ämne i den politiska debatten, inte minst för Nödinges utveckling. Socialdemokraterna menade att Alliansen sopat frågan under mattan när de tog makten 2010 så när S var tillbaka i förarsätet efter valet 2014 agerade partiet. En utredning tillsattes omgående för att objektivt kartlägga var ett nytt kommunhus bäst placerades. Utredningen sa Nödinge och en majoritet i fullmäktige ställde sig bakom förslaget i oktober 2015.

Vad hände sen?

– Frågan visade sig bli betydligt större än vi först trodde. Länsstyrelsens krav för byggnation i områden nära väg och järnväg samt planerna på hela utvecklingen av centrala Nödinge medförde att vi tog beslut om att genomföra en fördjupad översiktsplan innan detaljplanen för ett nytt kommunhus kunde färdigställas. Att detta sedan innebar en så lång process är förvånande och vittnar samtidigt om planavdelningens oförmåga. Hur många detaljplaner har antagits från 2014 och framåt? undrar Paula Örn (S) som då var kommunstyrelsens ordförande.

Hon håller däremot inte med om att hela kommunhusfrågan glömdes bort och lades i byrålådan efter beslutet 2015.

– Internt har vi pratat mycket och diskuterat vilka verksamheter som skulle kunna komplettera kontoret för att skapa ett kommunens hus. Vi var oroliga för att tappa fart och pratade om att genomföra en upphandling redan innan detaljplanen var antagen. Det blev vi avrådda från att göra eftersom den direkta platsen för kommunhuset är väldigt avgörande. Hur ärendet drivs idag vet jag inte av förklarliga skäl.

Det vet däremot sittande kommunalråd Mikael Berglund (M) som återtog makten tillsammans med Allianspartierna, Miljöpartiet och Framtid i Ale efter valet 2018.

– Vi upptäckte tidigt att ingen ägde frågan, men nu ligger den hos Servicenämnden som ansvarar för kommunens fastigheter och här har en projektledare utsetts som nu driver ärendet, svarar Berglund.

Hur högt prioriterad är kommunhusfrågan idag?

– Den är högt prioriterad. Vi vill inte inte se några fler utredningar, utan det är spadar i jorden och det är vi överens om politiskt. Den fördjupade översiktsplanen för centrala Nödinge antogs i april och detaljplan 1 går ut på samråd efter årsskiftet och där är platsen för kommunhuset utpekad. Sedan inser vi att det återstår väldigt mycket arbete i den här frågan. Hur ska kontorslösningen se ut? Finns det ytterligare verksamheter som kan inrymmas i huset? Det känns ändå bra att någon nu driver projektet. Sedan är inte kommunhuset det viktigaste för Nödinge, möjligen för viss handel på Ale Torg, men magin för centralortens utveckling är fler bostäder, säger Berglund och forsätter:

– Samma sak gäller för Älvängen. Vi måste också skapa centralorter med miljöer som människor vill vistas i, där vi trivs och samtidigt som vi tar en glass på ett café kommer på att jag ska nog köpa en tröja.

I Nödinge väntar snart rivning av gamla Frukt- och grönsakshuset. Det är enligt Mikael Berglund ett första steg i utvecklingen av centrala Nödinge.

– Det måste skapas nya ytor och även lokaler på sikt för att göra det möjligt att flytta om verksamheter. De äldsta fastigheterna på södra Ale Torg kommer att rivas en vacker dag.

Fotnot: Ale Exploatering AB var Alebyggens och Peabs gemensamma bolag, men drivs idag av Peab AB och väntar på att få bygga bostäder i centrala Nödinge.

Gratis!


Mer från politik

Partistöden ses över – men SD:s motion om sänkning avslås

På måndag kommer kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas förslag om sänkta partistöd i Ale. Däremot har demokratiberedningen inlett en översyn av…

”Positiva effekter av vidtagna åtgärder”

Coronapandemin är givetvis det ämne som först dyker upp när Julia Färjhage ska till att göra halvårsbokslut. – Det har…

Jalle har passerat 500

Pappa Olov Karlsson var aktiv socialdemokrat fram till 1968 och även mamma var engagerad i kvinnoklubben. Det var därför ingen…

”De mjuka frågorna måste upp”

Annette Fransson kastades in i hetluften efter fjolårets valnederlag för Socialdemokraterna i Lilla Edet. Hon har nu avverkat ett drygt…


Senaste nytt

Kräver ekonomisk kompensation

Det är inte bara coronaviruset som sprider sig. I föreningslivet ökar också oron över framtiden. – När kommunerna stänger sina…

Energin tryter

Hotet om en tredje våg är inte avvärjt. Regeringen förbereder sig som bäst på möjligheten att stänga ned landet ytterligare…

Redo för massvaccinering

Det är mycket som ser annorlunda ut i den tidigare Nettolokalen på Repslagarvägen 4 i Älvängen. I det som en…

Innebandyn ställs in

Det var i slutet av oktober förra året som innebandyserierna pausades på grund av coronapandemin. Ale IBF och Surte IS…

VGR återupptar vaccineringen

Under torsdagen kom rapporter om att ett fåtal akuta allergiska reaktioner hade uppstått i Skaraborg från specifik vaccineringsomgång av Astra…

Regionen pausar omgång av vaccin

Anledningen till beslutet är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer. Det handlar om en specifik…

Fortsatt hög smittspridning

I morgon, den 26 februari, är det exakt ett år sedan det första fallet av covid-19 registrerades i Västra Götaland.…

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…

Knapegården i nya lokaler

Äventyret började på gården hemma i Sålanda 2014. Tre år senare valde Cecilia Sjöberg att flytta ner sin verksamhet till…

”Känner mig som en parasit”

Hissen i lägenhetshuset på Göteborgsvägen har krånglat mycket genom åren. – Det var inte längesedan jag ramlade och fick läggas…