Ale Els vd Stefan Brandt har en mångårig bakgrund, såväl före som efter avregleringen av elmarknaden 1995. Han har bland annat jobbat med produktionsplanering/optimering och krafthandel på den Nordiska elbörsen och Svenska Kraftnäts reglermarknad.
Ale Els vd Stefan Brandt har en mångårig bakgrund, såväl före som efter avregleringen av elmarknaden 1995. Han har bland annat jobbat med produktionsplanering/optimering och krafthandel på den Nordiska elbörsen och Svenska Kraftnäts reglermarknad.

Eländiga priser som skapar frustration

ALAFORS. Hushållen pressas av historiskt höga elpriser. Många rasar över den uppkomna situationen.
– Vad man borde göra är att verkligen objektivt genomlysa bristerna i dagens marknadsmodell för att återskapa en fungerande elmarknad, säger Ale Els vd Stefan Brandt.

Det har varit exceptionellt höga elpriser under slutet av förra året och även inledningsvis av 2022. När januarifakturan skickades ut var det många som hörde av sig till Ale Els kundtjänst.

– Vi har, precis som våra kollegor runtom i landet, haft många påringningar. Samtidigt är kunderna väl medvetna om att detta inte är någon lokal fråga. Frustrationen är lika stor hos landets elnätsföretag och elhandelsbolag, som den är bland konsumenterna. De som tjänar pengar är producenterna, säger Stefan Brandt som är kritisk till utvecklingen som skett.

– Avregleringen av elmarknaden blev inte vad den var tänkt att bli. Den har inte konsumentfokus längre. Det som hänt och händer är oerhört skadligt för landet, såväl för företag som privatpersoner. Inte minst gäller det bristen på förutsägbarheten i elpriset.

Vad menar du då?

– Säg så här: Om man ena veckan köper en liter mjölk för 15 kronor och när man veckan efter kommer till affären så kostar en liter mjölk 150 kronor. Det kan väl knappast uppskattas av konsumenterna. Företagen behöver stabila och rimliga priser för att klara sin konkurrenssituation. 

– I Sverige och Norden ligger produktionskostnaden på några få ören per kWh. Vad motiverar då ett spotpris på elbörsen, i förlängningen elkonsumenterna, på 1, 2 eller 3 kronor?

Den 26 november i fjol var priset på Svenska Kraftnäts reglermarknad 5 000 kronor per kilowattimme. Vad motiveras det av?

– Det blev resultatet för att kunna hålla balans i det svenska elsystemet, vilket i praktiken innebär att det inte var långt borta från systemkollaps. Att Svenska Kraftnät hävdar att det inte var några problem att hålla balansen motsäger det faktum vad priset blev. Jag skulle önskat få se de buden för den dagen.

Din åsikt om regeringens förslag till återbetalning?

– Det är som att laga ett läckande tak med plåster. Vad man borde göra är att verkligen objektivt analysera bristerna i dagens marknadsmodell för att återskapa en fungerande elmarknad.

Varför har det inte gjorts tidigare och varför nämns inte detta i media och av politiker?  

– Det var i praktiken politisk enighet om avregleringen av elmarknaden och man vill kanske inte gärna kritisera sina egna politiska beslut, trots att resultatet kanske inte blivit riktigt som man tänkt sig. Jag tror nog att vissa medier kommer fördjupa sig i hur elmarknaden fungerar och dess brister. Frågan är dock komplex.

Om du ska ge några exempel på problemställningar? 

– Det kan ses som motsägelsefullt att samtidigt som Sverige exporterar el till andra elmarknader i Europa är det väldigt höga elpriser i Sverige. EU beslutade 2011 att Sverige skulle införa prisområden i syfte att kunna öka exporten till andra EU-länder. Eftersom Svenska Kraftnät inte tillåts begränsa exporten kan det samtidigt uppstå effektunderskott och även kapacitetsbrist i elöverföringen i Sverige med väldigt höga priser. Särskilt påtagligt har det blivit i södra Sverige (prisområde 3 och 4) under de senaste två åren efter att tre kärnkraftblock lagts ner. Nu har läget blivit så att det är när det blåser mycket och exporten går fullt som priserna trycks ner, säger Stefan Brandt och fortsätter:

– Från Sverige och Norden exporteras mängder med el till övriga delar av Europa, inte minst till Tyskland och Polen, samtidigt importerar vi de europeiska elpriserna. De europeiska länderna har en annorlunda och dyrare produktionskostnad än Sverige och Norden, exempelvis gas. Till detta kan nämnas att Karlshamns oljeeldade kraftverk körs under perioder vintertid för att upprätthålla leveranssäkerheten, knappast till gagn för miljö och klimat.

Vindkraften har byggts ut kraftigt i Sverige under senare år, är inte det lösningen på problemet?

– Jag har inget emot vindkraft, men vi kan inte ha ett kraftsystem som förlitar sig på att det blåser när behovet är som störst. Med nedläggningen av baskraft i södra Sverige upphörde även stabiliteten och elprisets någorlunda fungerande förutsägbarhet. Hade de varit kvar så hade vi haft stabilare och lägre elpriser idag. Jag flaggade för problemet, inte minst de kraftiga prissvängningarna redan för några år sedan i vår kundkommunikation, avslutar Stefan Brandt.

Mer från allmänt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Senaste nytt

Regnbågsfärgade nummer på ryggen

Att öppet stötta hbtq-rörelsen är ingen ny företeelse för Lödöse…

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…