Föräldrarna är de bästa drogförebyggarna och föräldrasamverkan är den bästa drogförebyggande metod som finns säger Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun.
Föräldrarna är de bästa drogförebyggarna och föräldrasamverkan är den bästa drogförebyggande metod som finns säger Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2022/02/drogforebyggande-scaled.jpg

Lokal mobilisering mot droger

ALE. Lustgas är den drog som just nu dominerar bland ungdomar. Ale följer rikstrenden i det avseendet.
– Tillgängligheten av droger är stor och det gäller att vara med i matchen, säger Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention i Ale kommun.

Coronapandemin har medfört att de årligen återkommande föräldramöten i samband med terminsstart, där vårdnadshavare till barn på högstadiet får träffa drogförebyggare, polis, skol- och fritidspersonal, socialtjänst med flera, inte har kunnat genomföras på samma sätt som tidigare. Detta är något som bekymrar  Dzemal Sabovic.

– Varje år kommer en ny generation. Förhoppningsvis kan de fysiska föräldramötena komma igång till hösten igen, säger han.

I dessa covid19-tider anser därför Dzemal Sabovic det vara ännu viktigare att slå ett slag för betydelsen av föräldrasamverkan.

– Vi uppmanar föräldrar att samverka runt barnen – mot tobak, alkohol och andra droger. Föräldrarna är de bästa drogförebyggarna och föräldrasamverkan är den bästa drogförebyggande metod som finns.

– Föräldrar i samverkan med andra viktiga vuxna inom skola, fritid, förenings- och näringslivet, kommun och polis, innebär lokal mobilisering som ger oss möjlighet att kraftsamla. Tillsammans kan vi förebygga brott och droger bland våra yngsta medborgare, poängterar Dzemal Sabovic.

Till våren görs en ny riksgemensam drogvaneundersökning av CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Dzemal Sabovic väntar nyfiket på resultatet, men sitter inte på något sätt stilla i båten.

– I det drogförebyggande arbetet kan man aldrig slappna av, gå på semester och känna sig nöjd.  Detta är ett ständigt pågående arbete, dygnets alla timar, året runt, år ut och år in, generation efter generation. Sådan är vår verklighet, det är bara att inse fakta och agera utefter det.

Hur ska man som förälder samverka på bästa sätt?

– Det vet föräldrarna bäst själva, de känner sina barn bäst och tillbringar mest tid med dem. Sedan finns naturligtvis vårt lokala BRÅ (polis, kommun med flera) för att hjälpa de föräldrar som önskar.

– Det man kan göra är att bilda små föräldragrupper i till exempel den lokala föreningen, i bostadsområdet, på orten eller utefter högstadieskola eller klass. Dessa grupper kan med fördel vara digitala, som exempelvis slutna Facebookgrupper. I dessa forum kan man hålla kontakt, ta upp olika frågor och samverka med varandra runt sina barn. 

Kan du, utifrån din profession, bidra med något?

– Självklart! Föräldrar får gärna bjuda in mig i dessa grupper så hjälps vi åt. Samtidigt ges BRÅ en möjlighet att genom dessa grupper fånga upp viktiga signaler, sprida förebyggande information och inte bara höja kunskapsnivån utan även stärka föräldrarna i deras roll.

Vad mer kan man göra som förälder?

– Se till så att barnen har det bra hemma, därtill kommer sunda vardagsrutiner. Att de äter ordentligt, sköter hygienen och lägger sig i tid. Vidare är det viktigt att ens barn har det bra i skolan samt har en aktiv och meningsfull fritid. 

– Som föräldrar ska man veta vilka ens barn umgås med, vilka deras föräldrar är, vilka platser ungdomarna besöker när de är ute och så vidare. Det gäller att hålla koll på ungdomens ekonomi, internetaktivitet och mående, avslutar Dzemal Sabovic.

Mer från allmänt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Senaste nytt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…