Andrea Christiansson, projektutvecklare som leder, driver och samordnar centrumutvecklingen i Nödinge och Älvängen.
Andrea Christiansson, projektutvecklare som leder, driver och samordnar centrumutvecklingen i Nödinge och Älvängen.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2015/04/Andrea-Christiansson.jpg

I väntan på nya Nödinge

NÖDINGE. Nödinge står under utveckling. Alebornas engagemang och delaktighet är ett av verktygen för att hitta rätt. Tisdag 28 april arrangeras en öppen dialogdag, där Ale kommun samlar in tankar och idéer kring Nödinges framtid.

NÖDINGE. Nödinge står under utveckling.
Alebornas engagemang och delaktighet är ett av verktygen för att hitta rätt.
Tisdag 28 april arrangeras en öppen dialogdag, där Ale kommun samlar in tankar och idéer kring Nödinges framtid.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Nödinge har precis startat. Syftet är att ge svar på hur orten ska utvecklas framåt. Det finns en betoning på de centrala delarna, där målet är att skapa förutsättningar för en attraktiv småstad med handel, service och blandad bebyggele.

– Vi vill dra nytta av fördelarna som en centralort i ett stationsnära läge har. Hur skapar vi rum för grönområden, torg och mötesplatser i harmoni med boende och handel? Idag är Ale Torg en stor parkeringsplats. Behöver det se ut så? Vilka alternativ finns? Och vad tycker aleborna är viktigast i nya Nödinge? Frågorna är många och därför är det viktigt att driva utvecklingsarbetet tillsammans med invånarna. Medborgardialogen är prioriterad, säger projektutvecklare Andrea Christiansson.

Som ett första steg bjöds därför representanter från det lokala föreningslivet och ett par ungdomar från fritidsgården i Nödinge in till ett första möte för två veckor sedan. Där diskuterades bland annat hur den stora dialogdagen med allmänheten, som är planerad till tisdag 28 april, ska fungera. Hur ska informationen förmedlas och vilka frågor ska lyftas?

– Intresset och engagemanget för samhällsbyggnad är stort. Det visades även på detta möte. Genom att skapa en bred delaktighet blir det ofta lättare att skapa förståelse för de förändringar som sedan måste ske. Rent generellt är det viktigt för Ale kommun att medborgarna inser vikten av att våra centralorter måste växa. De behöver i princip fördubbla sitt invånarantal för att utbudet av handel och service både ska överleva och kunna utvecklas, säger Andrea Christiansson.

Medborgardialogen i Nödinge är ett pilotprojekt och kommer att utvärderas under resans gång. Metoden som används kommer att utvecklas och justeras för att kunna appliceras på andra projekt, till exempel när det blir dags att starta ett liknande arbete i Älvängen. I maj börjar ytterligare en projektutvecklare med samma uppdrag som Andrea har.

– Centrumutvecklingen i Nödinge och Älvängen ska löpa parallellt. Uppdraget är att samordna arbetet och hålla kontakt med fastighetsägare, boende och näringsidkare å ena sidan och med myndigheter å den andra. Det är två stora projekt som berör i princip alla på orten och därför krävs det resurser, säger Andrea som för två månader sedan inte visste mycket om Ale kommun.

– Jag hade en kompis som läste media på Ale gymnasium, det var en omtyckt skola vet jag. Jag är ursprungligen från Göteborg, men har bott sju år i Stockholm där jag läste Samhällsbyggnad på KTH samt jobbade på exploateringskontoret.När jag återvände till Göteborg hade Ale med hjälp av pendeltåget blivit en möjlig arbetsplats. De förbättrade kommunikationerna har skapat nya förutsättningar för Ale och det känns oerhört inspirerande att få vara med på denna positiva förändringsresa. Det är nya kapitel som ska skrivas i både Nödinge och Älvängen, avslutar Andrea Christiansson.

ANDREA CHRISTIANSSON
Ålder: 29
Bor: Göteborg
Familj: Sambo och en son på 1,5 år.
Utbildning: Samhällsbyggnad, men inriktning Mark- och fastighetsjuridik, KTH.
Intressen: ”Just nu planering av mitt eget bröllop”.
Yrke: Projektutvecklare på mark- och exploateringsavdelningen i Ale kommun.
Om Nödinge: ”En ung ort med koncentrerad handel och med stor utvecklingspotential”.
Om Älvängen: ”Ett klassiskt stationssamhälle med en genuin själ i behov av förnyelse och samordning”.

Andrea Christiansson, projektutvecklare som leder, driver och samordnar centrumutvecklingen i Nödinge och Älvängen.

Andrea Christiansson, projektutvecklare som leder, driver och samordnar centrumutvecklingen i Nödinge och Älvängen.

 


Mer från övrigt

Uppmaningen: ”Skänk din gran”

I veckan kommer Ale kommun att prydas av flertalet julgranar.…

”Skaffa aldrig en kanin som leksak”

I lägenheten i Bohus bor Emelie Olviken, tillsammans med dottern…

Kraftig rökutveckling efter villabrand

Polis, ambulans och fyra enheter från räddninstjänsten fick rycka ut…

Senaste nytt

Ale Lucia gör sig redo

Ale Lucia har ändrat inriktning under de senaste åren. Det…

Försökte stoppa rullande bil – fastnade själv i hjulhuset

Räddningstjänsten fick loss kvinnan som fastnat i hjulhuset på en…

Glädje när tomten kom till torget

Lördagen före första advent gjorde sig julen påmind. Tomten kom…

Brandstationerna håller öppet hus

Det har blivit till en tradition med öppet hus på…

Här uppförs nya bostadsrätter

Det är FB Bostad som planerar att uppföra 24 bostadsrätter…

Politisk veteran som svingar klubban

Lars Ivarsbo har varit engagerad politiker i Lilla Edets kommun…

Nolcupen står för dörren

Nolcupen har en lång och fin historia. I fjol slog…

Starkt resultat för Lilla Edets kommun

Sammantaget går nämndverksamheterna ihop, men det finns ändå avvikelser jämfört…

Höjd VA-taxa i Ale kommun

VA-taxan i Ale kommun höjs med 16 procent för alla…

Ovisst ekonomiskt läge

Ale kommun har som regel att budgetera för ett överskott…

Kraftig brand i ladugård

Under natten till torsdag, strax efter klockan 02.30, larmades polis…

Joel lyfte hem guldet 

Joel Mellomgård har länge tillbringat mycket tid på gymmet och…

Nu julpyntas Ale kommun

På söndag är det första advent och i veckan kommer…