Tony Karlsson, ordförande i Överförmyndarnämnden, tillsammans med Eva Schiller, överförmyndarhandläggare, och Annika Bengtsson, handläggare.
Tony Karlsson, ordförande i Överförmyndarnämnden, tillsammans med Eva Schiller, överförmyndarhandläggare, och Annika Bengtsson, handläggare.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2013/01/v-2-Överförmyndare.jpg

Fler gode män behövs i Ale

NÖDINGE. Det behövs fler gode män. I Ale kommun är det cirka 280 personer som är behov av den hjälpen. – Vi lever i ett komplicerat samhälle som ofta är ovänligt för de med särskilda behov och ärenden ökar, säger Eva Schiller, överförmyndarhandläggare.

NÖDINGE. Det behövs fler gode män.
I Ale kommun är det cirka 280 personer som är behov av den hjälpen.
– Vi lever i ett komplicerat samhälle som ofta är ovänligt för de med särskilda behov och ärenden ökar, säger Eva Schiller, överförmyndarhandläggare.

 

I Ale kommun finns en Överförmyndarnämnd som är direkt underställd kommunfullmäktige. I nämnden sitter förtroendevalda politiker där Tony Karlsson (KD) bär ordförandeskapet.
– Vi är en förvaltningsmyndighet. Nämndens uppgift är att ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare, berättar Tony.

I kommunen arbetar också två handläggare i Eva Schiller och Annika Bengtsson. De arbetar bland annat med att tillsätta gode män och förvaltare samt att de också har tillsyn över dem.
– Överförmyndarnämnden spelar en viktig roll i en kommun. Den skyddar de allra svagaste i samhället, de människor som inte klarar sig själva personligt och ekonomiskt, säger Eva Schiller.
En god man är en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person som vill göra en god gärning för en medmänniska.

Hur ser en typisk god man ut?
– Det är män och kvinnor i alla åldrar, personer som kan avsätta lite av sin tid för att hjälpa andra, säger Eva.

Hur blir man god man i Ale kommun?
– Genom att kontakta oss. Vi bokar då ett möte för att berätta hur vi jobbar och personen ifråga får möjlighet att presentera sig och sedan ordnar vi något som vi kallar för en matchningsträff. Accepterar man villkoren som god man och även huvudmannen tycker det känns bra så går vi vidare. Det är Alingsås Tingsrätt som anordnar god man och förordnandet börjar så fort beslut har tagits.

Vad är den viktigaste egenskapen hos en god man?
– Engagemang!

Vad gör en god man?
– Uppdraget kan variera i omfattning beroende på vilka behov av hjälp huvudmannen har och hur omfattande dessa behov är. Huvudmannen kan till exempel ha behov av hjälp med ansökningar till myndigheter, hjälp med att betala räkningar och så vidare.

En anledning till varför det behövs fler gode män i Ale är att antalet ensamkommande barn ökar.
– Vi har 48 timmar på oss att ordna en god man efter att vi fått beskedet att barnet placerats i Ale. En annan kategori där behovet av gode män ökar är hos unga vuxna med ADHD och liknande diagnoser. Många behöver hjälp med skuldsanering då de inte klarar av att hantera pengar på egen hand, avslutar Eva Schiller.

Mer från samhälle

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Hyran klar för 2000 hushåll hos Alebyggen

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas kom inte Alebyggen och Hyresgästföreningen…

Senaste nytt

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…