Förlängd samrådstid för FÖP Nödinge

ALE. Nödingeborna visar ett sensationellt intresse och engagemang för den fördjupade översiktsplanen.
Samrådstiden har därför förlängts till 30 november.
– Vi är jätteglada över att så många visar att de verkligen bryr sig om samhällsutvecklingen, säger komunalråden Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M).

Det känns som att den  fördjupade översiktsplanen inte har undgått någon. Reaktionerna och synpunkterna har varit många.
– I grunden är det väldigt positivt, men det finns också många missförstånd. Den fördjupade översiktsplanen är en övergripande handling och är inte tänkt att ange exakt var vägar, parker och hus ska placeras. Det handlar mer om principer. Ska vi ha en stadspark eller inte? säger Paula Örn och menar att många nödingebor oroar sig i onödan över detaljer som inte är aktuella just nu.

De menar att många fått bilden av att den utställda FÖP:en är att jämföra med en detaljplan.
– Så är det absolut inte. Först antar kommunen en översiktsplan som visar var och hur Ale ska växa i stora drag. Nästa steg är en fördjupad översiktsplan som också bara visar i huvuddrag för respektive område var till exempel bostäder, skolor och vägar ska lokaliseras. Det som nu är utställt är ett första förslag till fördjupad översiktsplan för Nödinge fram till 2030. Jag blir förvånad när många verkar tro att den redan är antagen. Utställningen sker för att vi vill ha in medborgarnas synpunkter. De är oerhört värdefulla och påverkar självklart det fortsatta arbetet, säger Paula Örn.

Samrådstiden är förlängd till 30 november för att alla ska hinna sätta sig in i förslaget och formulera sina eventuella tyckanden. I januari-februari kommer en samrådsredogörelse att presenteras där alla inkomna synpunkter finns listade. Dessa ska sedan beaktas och bearbetas. Förvaltningen kommer sedan att presentera ett andra reviderat förslag.
– Det blir troligtvis tidigast under senvåren eller direkt efter sommaren. Det beror lite på hur stora förändringar som ska göras, säger Anna-Karin Gmoser, projektutvecklare.

Sedan väntar nya samråd och diskussioner med ortsborna om det reviderade förslaget. Tidigast under hösten 2016 kan den fördjupade översiktsplanen för Nödinge vara antagen.

Lång process

– Det är en lång process och vi är bara i början av den. Dialogen ska nu föra oss vidare i arbetet och jag är oerhört imponerad över nödingebornas engagemang. Samtidigt vill jag berätta att Göteborgsregionens objektiva experter också har fått ta del av förslaget och de hävdade spontant att detta var ett av de mest genomarbetade material de sett. Ett skolexempel som hyllades för öppen ridå. Det är inte utan att man blev lite stolt. De tror på Ale och Nödinges utveckling, säger Mikael Berglund.

Kommunalråden understryker att utställningen är ett förslag, där inget är hugget i sten.
– Och näridrottsplatsen ska inte rivas, lovar Paula Örn.

Den fördjupade översiktsplanen för Älvängen är också i startgropen. Diskussionen som har blivit runt FÖP:en i Nödinge kommer bli en lärdom inför utställningen i Älvängen.

– Vi ska försöka möta invånarna och företagarna i en  tidigare dialog. Det är viktigt att alla får kunskap om vad en fördjupad översiktsplan är och varför vi gör den, säger Andrea Wernersson, projektutvecklare.

Invånarna har goda möjligheter att påpeka brister i den fördjupade översiktsplanen. De mer avgörande detaljerna kommer dock först i detaljplanearbetet och då kommer invånarna att tillfrågas på nytt.

Mer från samhälle

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…

Aleborna tycker till om tryggheten

På tisdagseftermiddagen befann sig en delegation från lokalpolisområde Kungälv/Ale och…

Situationen i Nödinge har avsevärt förbättrats

2015 blev Kungälv/Ale ett gemensamt lokalpolisområde. Tidigt identifierades att området…

”Man ska se att man har kommit till Ale”

”Låt det synas när man kommit till Ale”, så lyder…

Senaste nytt

Kocevski segerskytt för Ahlafors IF

Ahlafors tog sin sjunde seger för året och tog sig…

SBTK kan säkra seriesegern

Skepplanda BTK har 41 inspelade poäng och leder division 4…

Andreas satsar på roadracing

Fordon med två hjul har alltid intresserat Andreas Kumpumäki och…

Ny ”måste-match” för AIF ikväll

Ettan södra går in i ett avgörande skede. Ahlafors IF…

Musikläraren släpper nytt

Kalle Carlsson kommer från ett musikaliskt hem och i tidig…

Uppskattad frukost på Da Vinciskolan

Förra året vann fem skolor gratis frukost under tre veckor.…

Han är Surtes nye ordförande

Som liten pojk följde Fredrik Gerlin Surtes storhetstid i bandy.…

”Min son vill inte vara där”

Föräldern, som vill vara anonym, berättar att sonen tidigare gick…

Svårt att rekrytera till fritidshemmen

Under hösten 2021 förbättrades personaltätheten på fritidshemmen tillfälligt i Ale,…

Lärarbrist: ”Kommer inte att räcka”

I Ales kommunala förskolor går det, enligt den senaste statistiken…

Emma vill få fler kvinnor att engagera sig

För några år sedan gick Emma Mouvitz med i ungdomsrådet…

Ale och Lilla Edet klättrar i ranking

Efter Lerum, som ökar med 44 placeringar, är Lilla Edet…

”Det finns en enorm potential i bolaget”

Fredrik Johansson är sedan i våras ny styrelseordförande i Alebyggen.…