Skanska vill bygga 600 bostäder

ÄLVÄNGEN. Skanska storsatsar i Älvängen och förvärvar mark för 300 miljoner kronor.
Området vid Kronogården expanderar med ytterligare 600 bostäder.
– Vi har byggt en hel del i Älvängen de senaste åren och trivs på den här marknaden. Attraktionskraften är stark och vi ser fram mot att fortsätta utveckla samhället, säger Lars Henriksson, chef för affärsutveckling, Skanska Sverige AB.

Skanska och BoKlok var en viktig aktör när Kronogårdens cirka 580 bostäder byggdes i Älvängen. I översiktsplanen är tanken att området ska fortsätta växa med ytterligare bostäder. I Älvängen pågår nu en fördjupad översiktsplan som ska ge svar på hur infrastrukturen ska lösas och hur trafiken ska ledas runt och i samhället. I förra veckan bekräftades att Skanska förvärvat cirka 263 000 kvm mark till en summa av närmare 300 miljoner kronor. På markområdet som angränsar till Kronogråden i öster och söder ner mot Torpvägen ska cirka 600 bostäder byggas, men först ska Ale kommun anta en fördjupad översiktsplan och därefter detaljplan. En byggstart ligger således minst fem år fram i tiden.

– Ja, det här processer som måste ha sin gång, men vi upplever att Ale kommun är positiva och måna om att komma fram här. Vår förhoppning är att under 2023 kunna starta upp ett detaljplanearbete. Det finns redan ett positivt planbesked för området, berättar Lars Henriksson.

Utbyggnaden är så pass omfattande att det också kommer att innebära behov av samhällsservice.

– Det blir sannolikt nödvändigt med både förskola, grundskola och äldreboende. Vi tänker oss en blandstad med både lägenheter och markbostäder. Vårt fokus kommer att ligga på att bygga med klimatneutralitet. Det är något vi jobbar hårt med just nu, säger Henriksson.

Skanskas markinvestering motiveras med ett ökat intresse för att bosätta sig utanför storstaden.

– Dubbelspåret har betytt oerhört mycket för Ale i allmänhet och Älvängen i synnerhet. Att kunna bo i småhus utanför staden, men samtidigt ha city inom räckhåll med tåget är så klart väldigt attraktivt. Det har vi märkt i våra tidigare projekt, menar Henriksson.

Markaffären och att en stor aktör som Skanska tar ett tydligt initiativ är ljuv musik för kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M).

– Ingen satsar så mycket pengar om man inte tror på kommunen. Det vill jag att alla alebor tar till sig, att omvärlden tror på oss. Det här markområdet är tydligt utritat i vår nya översiktsplan och det pågår sedan en tid ett arbete med en fördjupad översiktsplan. Den är prioriterad och ska förhoppningsvis vara klar 2024. Det är många detaljplaner på gång och när vi tar budgeten i november kommer vi förhoppningsvis vara överens om att tillföra mer resurser och ekonomi till sektor samhällsbyggnad. Det här är oerhört betydelsefullt för Ale kommun. Fler alebor innebär en starkare ekonomi och det lokala näringslivet får ett bättre kundunderlag, menar Berglund.

Läs också: Marknaden tror på Ale 

Mer från samhälle

Branta backar prioriteras

Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar…

”Jag blir uppriktigt förbannad”

Motorburen ungdom fortsätter att ställa till problem på olika platser…

Tågtrafiken påverkas: ”Längre restider”

Det omfattande arbetet med Västlänken fortsätter att påverka tågtrafiken. Under…

Ny multiarena i Nol

– Här var tidigare en asfaltsyta med tennisnät som ingen…

Senaste nytt

Lindström lämnar Surte – klar för ny aleklubb

Lindström har ett förflutet i Örgryte IS och Ahlafors IF.…

Branta backar prioriteras

Gång- och cykelvägar till hållplatser, resecentrum, kommunala anläggningar och parkeringar…

”Tuffa tider på riktigt”

Arturo Arques är en uppskattad föredragshållare som gästat Ale kommuns…

Susanne hjälper de fattigaste

Det startade med att Susanne Bohman började dela ut kläder…

SM nästa för Daniella 

Daniella Susa har alltid tyckt om att idrotta och för…

Snabb ökning av corona

Under vecka 48 konstaterades totalt 806 fall, vilket går att…

AIF-duo provspelar med GAIS

Två av dem är Chisomnazu Chika Chidi, 22, och Pascal Olsson,…

Gunilla firar 20 år som luciamamma

När Gunilla Johansson började engagera sig i luciakommittén så var…

Nu föreslås en ny skola i Alafors

En ny F-6-skola i Nol-Alafors har varit på politikens bord…

Marknadstörst

Coronapandemin vill vi helst lägga helt bakom oss, men fortfarande…

Stort hjärta för Ukraina

Det bor cirka 80 ukrainska flyktingar i Ale och Lilla…

Bästa julmarknaden i modern tid

Det är inte lika många butiker längs med Göteborgsvägen som…

”Jag blir uppriktigt förbannad”

Motorburen ungdom fortsätter att ställa till problem på olika platser…