Skanska vill bygga 600 bostäder

ÄLVÄNGEN. Skanska storsatsar i Älvängen och förvärvar mark för 300 miljoner kronor.
Området vid Kronogården expanderar med ytterligare 600 bostäder.
– Vi har byggt en hel del i Älvängen de senaste åren och trivs på den här marknaden. Attraktionskraften är stark och vi ser fram mot att fortsätta utveckla samhället, säger Lars Henriksson, chef för affärsutveckling, Skanska Sverige AB.

Skanska och BoKlok var en viktig aktör när Kronogårdens cirka 580 bostäder byggdes i Älvängen. I översiktsplanen är tanken att området ska fortsätta växa med ytterligare bostäder. I Älvängen pågår nu en fördjupad översiktsplan som ska ge svar på hur infrastrukturen ska lösas och hur trafiken ska ledas runt och i samhället. I förra veckan bekräftades att Skanska förvärvat cirka 263 000 kvm mark till en summa av närmare 300 miljoner kronor. På markområdet som angränsar till Kronogråden i öster och söder ner mot Torpvägen ska cirka 600 bostäder byggas, men först ska Ale kommun anta en fördjupad översiktsplan och därefter detaljplan. En byggstart ligger således minst fem år fram i tiden.

– Ja, det här processer som måste ha sin gång, men vi upplever att Ale kommun är positiva och måna om att komma fram här. Vår förhoppning är att under 2023 kunna starta upp ett detaljplanearbete. Det finns redan ett positivt planbesked för området, berättar Lars Henriksson.

Utbyggnaden är så pass omfattande att det också kommer att innebära behov av samhällsservice.

– Det blir sannolikt nödvändigt med både förskola, grundskola och äldreboende. Vi tänker oss en blandstad med både lägenheter och markbostäder. Vårt fokus kommer att ligga på att bygga med klimatneutralitet. Det är något vi jobbar hårt med just nu, säger Henriksson.

Skanskas markinvestering motiveras med ett ökat intresse för att bosätta sig utanför storstaden.

– Dubbelspåret har betytt oerhört mycket för Ale i allmänhet och Älvängen i synnerhet. Att kunna bo i småhus utanför staden, men samtidigt ha city inom räckhåll med tåget är så klart väldigt attraktivt. Det har vi märkt i våra tidigare projekt, menar Henriksson.

Markaffären och att en stor aktör som Skanska tar ett tydligt initiativ är ljuv musik för kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M).

– Ingen satsar så mycket pengar om man inte tror på kommunen. Det vill jag att alla alebor tar till sig, att omvärlden tror på oss. Det här markområdet är tydligt utritat i vår nya översiktsplan och det pågår sedan en tid ett arbete med en fördjupad översiktsplan. Den är prioriterad och ska förhoppningsvis vara klar 2024. Det är många detaljplaner på gång och när vi tar budgeten i november kommer vi förhoppningsvis vara överens om att tillföra mer resurser och ekonomi till sektor samhällsbyggnad. Det här är oerhört betydelsefullt för Ale kommun. Fler alebor innebär en starkare ekonomi och det lokala näringslivet får ett bättre kundunderlag, menar Berglund.

Läs också: Marknaden tror på Ale 

Mer från samhälle

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Hyran klar för 2000 hushåll hos Alebyggen

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas kom inte Alebyggen och Hyresgästföreningen…

Senaste nytt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…