Ökad trygghet på pendelstationerna

– Samverkan ska ge hållbara lösningar

NÖDINGE. Bra kan alltid bli bättre.
Så resonerar Ale kommun som i samverkan med en rad olika aktörer vill öka tryggheten på pendelstationerna i allmänhet och Älvängens resecentrum i synnerhet.
– Vi tittar på kunskapsbaserade, långsiktigt hållbara lösningar, säger Dzemal Sabovic, strategisk samordnare trygghet och missbruksprevention.

Samverkar för en ökad trygghet på Ales pendelstation. Från vänster XX.
Samverkar för en ökad trygghet på Ales pendelstation. Från vänster XX.
http://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/06/v2320-pendelstationer.jpg

I tisdags samlades kommunala tjänstemän tillsammans med representanter från Västtrafik och dess trafikoperatör för Alependeln samt polisen för en gemensam diskussion för koordinerade trygghetsskapande insatser på och runt Älvängens resecentrum, men även för övriga pendelstationer i kommunen.

– Detta är ett första steg i ett större samarbete, säger Dzemal Sabovic.

Mötet var inte utlyst med anledning av någon särskild händelse utan ska ses som en långsiktigt strategisk åtgärd i det trygghetsskapande arbetet.

– Det gäller att jobba förebyggande. Vi vet att det förekommer problem vissa tidpunkter runt våra pendelstationer, inte minst i Älvängen, som är en central plats för ungdomshäng eftermiddag och kvällar, säger kommunpolis Christian Nordén.

– Människor upplever otrygghet vilket har framkommit i kommunens medborgardialog. Det finns en del mörka platser plus att vuxennärvaron är begränsad. Narkotikaförsäljning nämns också i sammanhanget, säger Dzemal Sabovic och fortsätter:

– För att nå framgång i det trygghetsskapande arbetet krävs samverkan. När vi kontaktade Västtrafik fick vi en jättebra respons.

För Västtrafik är frågan bekant. I ungefär hälften av Västra Götalands 49 kommuner där Västtrafik finns representerade, plus Kungsbacka, upplevs otrygghet kring pendelstationerna.

– Det är inte konstigt eftersom stationerna utgör knutpunkter i samhällena. Samtidigt som polisens statistik visar att brottsligheten sjunker så ökar otryggheten. Då måste vi titta på bakomliggande orsaker. Vi samverkar gärna för att ta ett helhetsgrepp kring denna viktiga fråga. Många aktörer kan göra mycket tillsammans, säger Fredrik Högbom, säkerhetschef på Västtrafik.

– Vi har tillsammans med Länsstyrelsen tagit fram en metod kring trygghetsskapande åtgärder i kollektivtrafiken som vi kallar STK – Samordning, Trygghetsskapande åtgärder i Kollektivtrafiken. Jag vill påstå att Ale redan ligger långt framme i sitt arbete med ett framtaget medborgarlöfte, samordning med polis och så vidare. Nycklar för att lyckas långsiktigt är tid, resurser, förståelse och samverkan. Insatser tenderar annars att bli verkningslösa, förklarar Fredrik Högbom.

När parterna träffas igen till hösten ska en nulägesanalys vara framtagen, som sedan ligger till grund för det fortsatta arbetet.

– Vi hoppas också få med fler aktörer som verkar i området, även privata intressenter, som förstår sin vinning att delta i vårt trygghetsskapande samarbete, avslutar Dzemal Sabovic.

Mer från samhälle

Nytt bostadsområde planeras i Alafors 

Vid millennieskiftet startade processen med att bygga ett nytt bostadsområde i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen och Rishedsvägen. – Sedan…

Dags för rivning

För snart fem år sedan sålde Conny Andersson fastigheterna med Preem och Frukt & Grönsakshuset. Sedan en tid tillbaka har…

Åtgärder mot skredrisk dröjer

Statens geotekniska institut, SGI, fick för två år sedan i uppdrag av regeringen att bilda en delegation för Göta älv.…

SD kritiska till skolutredning

Sverigedemokraterna i Ale går sin egen väg i skolfrågor. De valde även denna gång att inte skriva under den politiska…


Senaste nytt

Tvingas ställa in konserterna

Kenny Eriksson på Café Torpet i Marielund.  Blir det några konserter i sommar? – Nej, vi blir tyvärr tvungna att…

Vandringsleder rustas upp

Hittills har arbetet på lederna bestått av röjning och anläggande av spångar. – Vi pratar cirka 250 meter spångar. Materialet…

Ahlafors kvitterade i premiären

Sävedalen gav Ahlafors IF en mardrömsstart i årets division 2. 3-0 i baken efter en dryg kvart. Det mesta gick…

Nytt bostadsområde planeras i Alafors 

Vid millennieskiftet startade processen med att bygga ett nytt bostadsområde i sydöstra Alafors längs med Sjövallavägen och Rishedsvägen. – Sedan…

Coop Älvängen i nytt format

Byggnadsställningar och tillfälliga lösningar är snart ett minne blott. Renoveringsarbetet på Coop går nu in i sin definitiva slutfas. –…

Patrik Johansson Årets företagare i Lilla Edet 2020

Utan ett ont anande satt Patrik Johansson på kontoret när en delegation bestående av kommunstyrelsens ordförande Julia Färjhage (C), näringslivsutvecklare…

Apoteken sponsrar nattvandrarna

Nattvandring pågår kontinuerligt i Ales två centralorter – Älvängen och Nödinge. I den norra delen sker en paus fram till…

Känslosam spelning för Stefan Lindström

Det var tidigare i år som Stefan Lindström improviserade med sin violin och tillsammans med kompisen Martin Grönwall lade grunden…

Våldsam brand i husvagn

Larmet till räddningstjänsten kom strax efter halv åtta på onsdagsmorgonen. En kraftig rökutveckling spred sig från Börsagården i Nödinge. En…

”Jag lever i förnekelse”

Söndagen den 24 maj försvann Andreas från sjukvården i Kungälv och kort därefter påbörjades en massiv sökinsats med över 700…