Stolta ögonblick

Under maj månad har över 300 alebor varit oss behjälpliga med att besvara en stor mängd frågor om sina läsvanor. Skop har genomfört en omfattande läsarundersökning med utgångspunkt från Alekuriren. Det är ett uppdrag som alltid meför en viss nervositet. Självklart märker vi att det finns ett stort engagemang runt tidningen och att den är efterfrågad om distributionen klickar eller om budet är försenat, men exakt vad ni tycker om tidningen tar vi bara reda på vart tredje år. Årets Skop-undersökning visar att 82% av de tillfrågade läser Alekuriren varje vecka. Det är en fantastisk siffra och ett stolt ögonblick för oss alla på redaktionen. Lika häftigt, den digitala världen till trots svarar 99% av läsarna att de helst läser papperstidningen. Det är också ett stolt ögonblick, men det som gör redaktionen mest stolt är siffran över vår trovärdighet. 98% anser att tidningen är att lita på. Det utgör grunden för vår roll som informationsbärare i kommunen och ställer stora krav på vår förmåga att värdera innehållet i vad vi publicerar. Jag vågar inte tänka på hur det hade varit om ni läsare svarat tvärtom, att tidningen saknar trovärdighet. Det finns mängder av fina omdömen i läsarundersökningen och det är med stolthet vi slickar i oss resultatet, däremot måste vårt fokus ändå riktas mot de brister som finns. Ett av dem är att yngre människor tenderar att läsa lokaltidningen i mindre omfattning. Det ska vi självklart fundera kring och rikta åtgärder mot.

Som vanligt är det intressant att se vad ni läsare helst vill läsa om och inte heller årets undersökning skiljer sig mot tidigare. Det är samhällsbyggnad och artiklar med koppling till Ale kommun som lockar störst intresse, men även skolfrågor engagerar. Även den lokala debatten med insändarsidor har ett högt läsvärde. Sträck på er alla insändarskribenter, era rader uppskattas av läsarna!

I veckans tidning har Jan A Pressfeldt (AD), vars insändare ofta väcker debatt, valt att ta bladet från munnen i den omtalade diskussionen om bullerproblematiken. Länsstyrelsen har som bekant är stoppat all planerad bostadsexploatering i de centrala delarna av Älvängen. Pressfeldt ger en detaljerad bild av situationen. Det är inte utan att man blir upprörd. Här investerar staten nära på 14 miljarder i ny infrastruktur för att skapa tillväxt i Göteborgsregionen och sen sitter det ett gäng tjänstemän och tar godtyckliga beslut utefter regler som inte ens har antagits av Sveriges riksdag.

Det diskuteras på fullt allvar att vidta åtgärder, säkerhets- och bullerskydd längs järnvägen och E45 som totalt beräknas kosta närmare 100 miljoner kronor bara i Älvängen.

Enligt Jan A Pressfeldt räcker det att sänka hastigheten på godstågen så är problemet löst. Det torde vara en både billigare och enklare lösning.

Sa jag, trevlig sommar?

Mer från ledare

Bågen är spänd!

”Ständiga förbättringar för ökad kundnytta och ett tryggare Ale” –…

Vet vi ens namnet på framtidens yrke?

Kompetensförsörjningen är tillsammans med stigande energipriser det som utmanar näringslivet…

Vikten av att arkivera

Arkivens dag med betoning på föreningslivet låter kanske inte vid…

Påverka det du kan

Medierapporteringen präglas av nattsvarta rubriker. Jag hör att många har…

Senaste nytt

Hus i lågor: ”Kommer brinna ner”

Klockan 19.21 på torsdagskvällen larmades polis, räddningstjänst och ambulans till…

Torbjörn kör vidare i pappas fotspår

Gustaf Gustafsons Åkeri grundades den 9 oktober 1931. Det första…

Snart dags att välja gymnasieskola

Vi har intervjuat en gymnasieelev, Shamim Sarmadi, som går sitt…

Änglar på Älvängens Julmarknad

– Vi hoppas på bra väder och mycket folk på…

Ett hjärta som klappar för Kenya

När Katarina Johansson åkte på safari till Kenya 2012 var…

William gör allt för sitt Surte IS

Han började spelade fotboll ganska sent när han som tolvåring…

Fängelsedömd alebo på rymmen

Det var i mars i år som mannen dömdes i…

Tågtrafiken påverkas: ”Längre restider”

Det omfattande arbetet med Västlänken fortsätter att påverka tågtrafiken. Under…

Han ska leda BORF framåt

Efter ett turbulent år med ett utbrett missnöje bland de…

Swansons invigde nya lokaler

Swansons grundades i Göteborg 1986 för att året därpå flytta…

Nytt rekordår för Nolcupen 

Under den gångna helgen var det full fart i både…

Ny multiarena i Nol

– Här var tidigare en asfaltsyta med tennisnät som ingen…

Ananda Thai i nya lokaler

Omflyttning sker på Ale Torg. I fredags var det Ananda…