https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/09/ledare-1.jpg

Värna vår industrihistoria

Intresset för djur och natur delas av många. Därför rör fågeldammarnas öde i Surte upp känslor.
Frågan är om de är tillräckligt starka för att rädda Kulturföreningen Svanen? Det fanns ingen majoritet för att avveckla föreningen på förra måndagens årsmöte, men inte heller några frivilliga till en ny styrelse.

Fågeldammarna i Surte diskuteras i många forum och är på alebornas läppar allt som oftast. Det var därför ett välbesökt årsmöte, där styrelsen som verkat i decennium tidigt meddelat sin avgång. På årsmötet föreslog de i brist på nya styrelsekandidater att föreningen bör avvecklas. Tämligen logiskt. Det blev däremot inte årsmötets beslut. En grupp medlemmar vill inte ge upp än och har nu fått fram till den 4 oktober på sig att bilda en ny styrelse. Kulturföreningen drar en sista suck och det blir spännande att se huruvida det går att skaka fortsatt liv i verksamheten.

Långsiktigt är det ändå värt att fundera över vilken utväg som är den rätta för att hålla denna vackra oas levande. Ett större kommunalt ansvar är sannolikt mer eller mindre ofrånkomligt, om viljan är att behålla fågeldammarna i Surte som en stolt destination i Ale. Det är ett ställningstagande som våra folkvalda får ta. Att frivilliga krafter helt själva ska bära ansvaret och utföra arbetet ideellt är i dagens samhälle bara en naiv inställning. Det kommer inte att hålla i det långa loppet. En politisk diskussion i ämnet är nödvändig, då Kulturföreningen Svanens rekryteringsproblem delas av fler föreningar. Hur ska föreningen Bevara repslagarbanan klara sin museiverksamhet på sikt? Hur ska glasbrukets Bruksongar i Surte överleva? Frågan handlar inte om föreningarna i sig utan om den viktiga verksamhet som bedrivs. Repslagarmuseet och Glasbruksmuseet berättar om vår kommuns industrihistoria. Den måste en kommun värna om. Med detta som bakgrund blir de föreningar som idag ansvarar för museerna oerhört betydelsefulla. Ju längre de ges bra förutsättningar och villkor att driva vidare dess bättre. Föreningsregi borgar trots allt för att verksamheterna har en bred förankring i samhället och bland medborgarna, men det förutsätter att det finns tillräckligt många som är beredda att offra sin tid och den tenderar att vara en bristvara. Det innebär att det som vi fram tills nu har varit vana att kunna driva i föreningsregi måste hitta nya driftsformer. Jag tror att det är ofrånkomligt att vi får prioritera om våra gemensamma resurser och se helt nya verksamheter ingå i det kommunala uppdraget. Industrimuseum är kanske inte en kommunal kärnverksamhet, inte fågeldammar heller, men de bidrar båda till en bättre livsmiljö och en stoltare kommun. Därför bör kommunen avsätta ekonomiska medel för att underlätta bevarandet av dessa besöksmål. Framtidens föreningsliv kommer inte klara av att bära hela lasset själv.

Mer från ledare

Köp björnen!

För snart två år sedan skapade den vackert belysta älgen…

Nya möjligheter

Ett månadsskifte går ofta obemärkt förbi, men av kända skäl…

God jul & gott nytt!

Coronaviruset tvingade människor till social distansering, vilket var en sorg…

Visionen blev verklighet

BanaVäg i Väst kallades projektet som prövade tålamodet hos alla…

Senaste nytt

Festligt 5-årsjubileum på Garverivägen

Det var dukat till fest i Knutpunkten på Ale Seniorcentrum…

Fullsatt salong på filmpremiären

I ett flertal intervjuer och med hjälp av ett rikt…

Ny utmaning väntar för e-sportproffset

William "Sn1lle" Andersson började att intressera sig för e-sport i…

Mycket på gång på Lödöse museum

Lokaltidningen träffar Marie Jonasson Schmidt och Liselotte Öhrling, som tillsammans…

Inga planer på en ny simhall

Det anrika badhuset i Lila Edet invigdes redan 1935 men…

Extra ljus på brott i nära relation

Lokaltidningen träffar Daniel Norlander och Jessica Ask, kommunpolis i Ale,…

Evenemang för motorburen ungdom

Lördagen den 4 februari bjuds allmänheten in till parkeringsplatsen utanför…

P-vakter som skapar trygghet

Ipatrol är det lokala bevakningsföretaget med ronderande bilar nattetid i…

Lista: Vanligaste brotten i Ale

Under 2022 minskade polisanmälningarna i Sverige med två procent, jämfört…

Allvarligt skadeläge efter olyckan

Det var vid 19.20-tiden under lördagskvällen i närheten av Skepplanda,…

Laddinfrastrukturplan antagen i Lilla Edet

– Det känns fantastiskt att den laddinfrastrukturplan Centerpartiet drivit på…

Frukostmöte arrangeras hos Dreampadel

Det pratas om en padeldöd i Sverige. Den senaste tiden…

Lödöses varvshistoria dokumenterad

Filmskaparen Anders Lundin, som driver Bohusföretaget Lightray, dokumenterar en tid…