Blysaneringen i Nol pågår till sommaren

NOL. Blysaneringsprojektet vid Folketshusvägen i Nol pågår för fullt.
Lagom till semestern beräknas arbetet vara klart.
Därefter kommer nästa entreprenör, som för Alebyggens räkning ska färdigställa två nya huskroppar på Folketshusvägen med totalt 54 lägenheter.

Blysaneringen leds av VästMark. Etableringen skedde i oktober förra året. Tidigt i projektet stod det klart att saneringsområdet var tvungen att utökas då föreningar även hittats öster om Folketshusvägen.

– Totalt har vi stängslat in en yta på cirka 11000 kvadratmeter. Just nu håller vi på att bygga en tillfällig bäck för att kunna riva en 1400-ledning. Tre grävmaskiner finns inne på området och lastbilar går i skytteltrafik, förklarar VästMarks arbetsledare Peter Blom.

Håller ni tidsplanen?

– Nej, projektet har försenats och det finns olika anledningar till det. När grävningarna började fanns det dubbelt så många ledningar som förväntat och flera av dessa kunde inte lokaliseras. Vi visste inte om de var i funktion eller inte, säger Torbjörn Andersson, projektledare på Ale kommun.

– En annan orsak till att arbetet dragit ut på tiden är den svåra geotekniken i området. Den är oerhört komplicerad och det har inneburit att vi har tvingats slå betydligt mer spont än planerat. Det är emellertid oerhört viktigt att man är noggrann och inte tar några risker, betonar Andersson.

Vid projektets slut beräknas mer än 30 000 ton blyförorenad jord ha forslats bort från Nol. Hittills har cirka 10 000 ton körts iväg.

– Vi har en avancerad reningsanläggning. Allt schaktvatten rengörs innan det går till dagvattenbrunnen. Provtagning sker varje dag och värdena ligger långt under gällande kravnivå, säger Peter Blom.

Vad får ni för reaktioner från de närboende?

– Självklart är det en del som upplever störning i samband med den spontning som sker. Samtidigt har de förståelse för situationen och vet att det blir bra i slutändan. Vi har en ständig dialog med personalen på den intilliggande skolan. Jag är glad över att vi lyckades få till nästa spontning under sportlovet då eleverna är lediga, säger Torbjörn Andersson.

Omledningen av gång- och cykeltrafiken, hur fungerar den?

– De allra flesta sköter sig. Häromdagen blev jag dock beklämd när jag såg en mamma med barnvagn som gick längs vägen där lastbilar kör in och ut hela tiden. Skyltar visar hur man bäst tar sig fram på ett tryggt och säkert sätt, säger Torbjörn Andersson.

Efter att VästMark lämnat Folketshusvägen kan byggnationen av två nya huskroppar ta sin början.

– Vi hoppas kunna komma igång till hösten och byggtiden beräknas till 13-14 månader. Det finns en stor efterfrågan på hyresrätter. Här kommer det att bli en blandning av 1-, 2- och 3-rumslägenheter, avslutar Javad Taeyfi, fastighetschef på Alebyggen.

Mer från samhälle

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Senaste nytt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…