https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2014/11/v-07-Älv-Anns-2.jpg

Buller stoppar bostäder i Ale

ALE. BanaVäg i Väst skulle minska buller och vibrationer i Götaälvdalen. Istället blev det tvärtom. Bullernivåerna är nu så höga att Länsstyrelsen inte kommer att godkänna detaljplanerna för två högaktuella bostadsprojekt i Älvängen.

ALE. BanaVäg i Väst skulle minska buller och vibrationer i Götaälvdalen. Istället blev det tvärtom. Bullernivåerna är nu så höga att Länsstyrelsen inte kommer att godkänna detaljplanerna för två högaktuella bostadsprojekt i Älvängen.

Göteborgsregionen har planerat för tillväxt och Ale kommun är en av kommunerna där bostadsutbyggnaden ska öka mest. Med hjälp av ny motorväg och pendeltåg har attraktionskraften stärkts och intresset för pendeltågsnära bostäder är stort. I Älvängen är två detaljplaner för nya centrala lägenheter nära antagande. Det gäller Alebyggens 70 lägenheter på Änggatan och 30 nya lägenheter vid Gula Villan på Göteborgsvägen. Nu ställs allt på sin spets när Länsstyrelsen vid granskningsskedet påpekat att bullernivåerna är för höga. Utredningar visar att det med gällande bullerregler i princip kan bli omöjligt att bygga centrala lägenheter i Ale.

– Det är en katastrof för Göteborgsregionen i allmänhet och Ale i synnerhet. Det är också en stor skam att Trafikverket misslyckats så brutalt med sitt uppdrag. Ett av huvudsyftena med BanaVäg i Väst var att minska bullernivåerna. Istället har det blivit tvärtom. Det är främst järnvägen som orsakar de förhöjda nivåerna. Det beror troligtvis på att banvallen är för hög i förhållande till bullerskyddet, säger Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Jan A Pressfeldt (AD).

Han riktar skarp kritik till både Länsstyrelsen och Trafikverket. Pressfeldt menar att de gemensamt bär ansvaret för att Ale kommun nu inte kan förverkliga sin bostadsutbyggnad. Trafikverket var ansvarigt för de bullerutredningar som godkändes av Länsstyrelsen, vilket i sin tur gjorde att Ale kommuns antagande av detaljplanerna för den nya väg och järnvägen blev en formsak.

– Bullerutredningarna kan omöjligt ha varit professionellt gjorda. Det borde framkommit att ett separat bullerskydd längs järnvägen var ett måste för att garantera en ljudnivå som möjliggör centrala bostäder i våra orter, säger Pressfeldt.

Bengt Bengtssons projekt med flyglar på Gula Villan på Göteborgsvägen var mer eller mindre klart när beskedet från Länsstyrelsen kom. Nu står projektet helt still.

– Kommunen har dessutom löst in ett antal fastigheter i centrala Älvängen för att kunna planera för ytterligare bostäder. Allt detta riskerar att frysa inne. Det är ett oerhört hårt slag och därför måste vi nu agera med kraft, avslutar Jan A Pressfeldt.

Färska bullermätningar i både Surte och Älvängen visar att de beräkningar som Trafikverket gjorde avseende de framtida bullernivåerna inte stämmer. Länsstyrelsen har nu i de aktuella detaljplanerna påpekat att bullret är för högt och att det krävs åtgärder för att godkänna byggnation av nya bostäder. Åtgärder som kan ta mycket lång tid att få genomförda.

Varken Trafikverket eller Länsstyrelsen har återkommit med kommentarer innan denna tidnings pressläggning.

Mer från samhälle

”Jag blir uppriktigt förbannad”

Motorburen ungdom fortsätter att ställa till problem på olika platser…

Tågtrafiken påverkas: ”Längre restider”

Det omfattande arbetet med Västlänken fortsätter att påverka tågtrafiken. Under…

Ny multiarena i Nol

– Här var tidigare en asfaltsyta med tennisnät som ingen…

Här uppförs nya bostadsrätter

Det är FB Bostad som planerar att uppföra 24 bostadsrätter…

Senaste nytt

Marknadstörst

Coronapandemin vill vi helst lägga helt bakom oss, men fortfarande…

Stort hjärta för Ukraina

Det bor cirka 80 ukrainska flyktingar i Ale och Lilla…

Bästa julmarknaden i modern tid

Det är inte lika många butiker längs med Göteborgsvägen som…

”Jag blir uppriktigt förbannad”

Motorburen ungdom fortsätter att ställa till problem på olika platser…

Julmarknad i Surte

Marknadsbesökarna var många när traditionen med Julmarknad på Glasbruksmuseet kunde…

Julstämning i Lödöse

Förutsättningarna var de bästa tänkbara. Låt vara att det inte…

Julklappar som gynnar alla

Förra året firade second hand-butiken i Älvängen 25 år. Det…

Två miljoner till föreningslivet

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Framtid i Ale bildar ny politisk…

Textilbutiken om årets julklapp: ”Jättekul”

Älvängens Garn & Textil konkurrerar snarare med internet än liknande…

Stina Klintbom med gäster intar scenen

Den mångsidiga sångerskan Stina Klintbom, som är hemmahörande i Skönningared,…

Ny vd för Centrum Pile

2008 inleddes Centrum Piles etablering i Kollanda och fem år…

Spännande dansföreställning

Varifrån kommer rörelserna i den samtida dansen, hur kan de…

Örhängen till gagn för Barncancerfonden

Penny Andersson vet vad det innebär att hjälpa andra människor.…