Lödöse ska växa med 1500 bostäder

LÖDÖSE. Nu är det full fart framåt med utbyggnaden av Lödöse. Först ut är Gossagården, med skola och 120 bostäder, där detaljplanen ska vara färdig om två år.

Planeringen för en utbyggnad av Lödöse har tagit ny fart. Totalt handlar det om 1500 nya bostäder, skola och förskola. Det är området mellan tågstationen i Tingberg och nuvarande Lödöse södra som
ska länkas samman.
Planeringen för en utbyggnad av Lödöse har tagit ny fart. Totalt handlar det om 1500 nya bostäder, skola och förskola. Det är området mellan tågstationen i Tingberg och nuvarande Lödöse södra som ska länkas samman.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2020/12/skarmavbild-2020-12-02-kl-123311.png

Den planerade utbyggnaden av Lödöse med ny skola och totalt 1500 bostäder har stått och stampat ett bra tag på grund av problemet med VA-frågan, som AleKuriren skrev om tidigare i höstas. Nu kommer man istället att utöka kapaciteten för det befintliga reningsverket i Lödöse, vilket innebär att planarbetet kan ta fart igen. Enligt tidsplanen ska en detaljplan för första etappen finnas på plats 2022.
– Nu jobbar vi på så mycket vi kan, och på KSAU i december ska vi titta på om planarbetet kan snabbas på ännu lite mer, säger Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet.
Tanken är att det befintliga Lödöse centrum ska byggas ihop med stationsområdet Lödöse södra. De senaste åren har ett nytt bostadsområde växt fram på Ekeberg, och nu är det alltså dags för ytterligare förtätning i norra Gossagården, 700 meter söder om centrum. Här är tanken att det ska bli omkring 120 bostäder i form av radhus och villor. Det finns också plats för skola och idrottshall.
Idrottshallens eller framför allt idrottsplanernas placering är dock en fråga där det finns lite oklarheter som måste lösas, konstaterar Julia Färjhage.

Lars Hansson äger Ica Matkassen i Lödöse och är även ordförande i Företagarcentrum i Lilla Edet. Han tycker det är strålande nyheter att utbyggnaden äntligen tar fart igen.
– Det är ju en stor efterfrågan söderifrån på bostäder i Lödöse, och redan nu ser vi ju ett behov av bättre service i den här kommundelen. Att vi fått en vårdcentral är jättebra, men vi skulle behöva tandläkare, en bra lunchrestaurang och mer fritidsaktiviteter.
För Lars Hansson är en ny idrottshall en viktig prioritering, eftersom den gamla är utdömd och stängd och det redan nu är trångt i Fuxerna- och Strömshallen.
– Det är också viktigt att man utnyttjar en kommande idrottshall maximalt. Den ska kunna användas av skolan dagtid och föreningslivet på kvällstid, och fotbollen behöver kunna använda omklädningsrummen under sommarsäsongen. Parkeringen skulle dessutom skolpersonalen kunna använda under skoltid.
Och apropå fotboll, tycker Lars Hansson att det verkligen behövas ännu en konstgräsplan i kommunen, med tanke på att det är hårt tryck på den i Ström.
Förhoppningarna är många, och även Julia Färjhage hoppas på att så mycket som möjligt ska infrias. Men en fortsatt exploatering av Lödöse beror också på omständigheter utanför kommunens kontroll – som exempelvis ekonomisk konjunktur.

– Trycket på inflyttning just nu är ju stort, men vi vet ju inte hur bostadsmarknaden ser ut när det väl är dags för försäljning på Gossagården. Och detta styr arbetet med de kommande detaljplanerna, säger hon.
En annan utmaning är trafikflödet genom Lödöse, där det behövs nya påfarter till Göteborgsvägen. Något som Trafikverket ställer sig avvaktande till. Dessutom ska en rondell byggas, och om den ska byggas enligt Trafikverkets normer blir den dyr.
– Vi jobbar på att kommunen ska ta över ägandet av vägen, vilket Trafikverket är positiva till. Men det är ändå en process som tar sin tid, avslutar Julia Färjhage.

Gratis!


Mer från lilla edet

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…

Nytt hundcenter med stor inomhushall

Malins4Tassar är ett företag stationerat på Backamo Lägerplats. Snart flyttar ägaren Malin Erlandsson hem verksamheten till tomten i Önneröd. Om…

Företagarna Lilla Edet återuppstår

När Patrik Johansson på ICA Boström utnämndes till Årets företagare 2020 konstaterade han avsaknaden av en lokal FR-sektion i Lilla…

Sollumsåns dalgång blir naturreservat

Sollumsån är ett av Göta älvs större biflöden och ett naturligt vattendrag med ett rikligt, reproducerande bestånd av flodpärlmussla, öring…


Senaste nytt

Kräver ekonomisk kompensation

Det är inte bara coronaviruset som sprider sig. I föreningslivet ökar också oron över framtiden. – När kommunerna stänger sina…

Energin tryter

Hotet om en tredje våg är inte avvärjt. Regeringen förbereder sig som bäst på möjligheten att stänga ned landet ytterligare…

Redo för massvaccinering

Det är mycket som ser annorlunda ut i den tidigare Nettolokalen på Repslagarvägen 4 i Älvängen. I det som en…

Innebandyn ställs in

Det var i slutet av oktober förra året som innebandyserierna pausades på grund av coronapandemin. Ale IBF och Surte IS…

VGR återupptar vaccineringen

Under torsdagen kom rapporter om att ett fåtal akuta allergiska reaktioner hade uppstått i Skaraborg från specifik vaccineringsomgång av Astra…

Regionen pausar omgång av vaccin

Anledningen till beslutet är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer. Det handlar om en specifik…

Fortsatt hög smittspridning

I morgon, den 26 februari, är det exakt ett år sedan det första fallet av covid-19 registrerades i Västra Götaland.…

Lokalt råd för ökad trygghet

I Kulturhuset Eden undertecknades nyligen det medborgarlöfte som ska gälla för Lilla Edets kommun under 2021. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens…

Knapegården i nya lokaler

Äventyret började på gården hemma i Sålanda 2014. Tre år senare valde Cecilia Sjöberg att flytta ner sin verksamhet till…

”Känner mig som en parasit”

Hissen i lägenhetshuset på Göteborgsvägen har krånglat mycket genom åren. – Det var inte längesedan jag ramlade och fick läggas…