Ny förskola i Lödöse?

LÖDÖSE. Det kan bli aktuellt med en ny förskola i Lödöse. När och exakt var förskolan ska placeras är för tidigt att säga. Utbildningsnämnden har givit Bildningsförvaltningen i uppdrag att snarast, tillsammans med Leifab och Mark- och exploateringsavdelningen, starta projekteringsarbetet.

LÖDÖSE. Det kan bli aktuellt med en ny förskola i Lödöse.
När och exakt var förskolan ska placeras är för tidigt att säga.
Utbildningsnämnden har givit Bildningsförvaltningen i uppdrag att snarast, tillsammans med Leifab och Mark- och exploateringsavdelningen, starta projekteringsarbetet.

Lars Ivarsbo (C), vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Lars Ivarsbo (C), vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Lilla Edets kommun hoppas och tror på en befolkningstillväxt i och med den färdigställda infrastruktursutbyggnaden. Befolkningsexpansionen av betydelse kommer med all sannolikhet att ske i Lödöse och då framförallt, åtminstone inledningsvis, i Ekebergsområdet och i anslutning till stationsområdet.
– Om pendeltågstrafiken utvecklar sig som önskat så kommer många kommuninvånare, oavsett var man bor, att passera detta område. Därmed kan man förvänta sig att det inom kort uppstår ett ökat behov av förskoleplatser i Lödöse, säger Lars Ivarsbo (C), vice ordförande i Utbildningsnämnden.
– Hur stort behovet blir och hur snart det kommer att uppstå är givetvis omöjligt att svara på, tillägger Ivarsbo.

För en tid sedan lät kommunen öppna en förskoleavdelning i Tingbergsskolan och eventuellt måste man öppna en till inom kort.
– Den nya förskolan bör byggas och anpassas för 5-6 avdelningar. Personligen ser jag gärna en flexibel lösning som innebär att man utan alltför stora åtgärder kan flytta verksamhetslokalerna till annan plats, om så skulle behövas. Vi pratar i så fall om moduler och absolut inte baracker, säger Ivarsbo.
– Frågan är vad det kostar? Jag vet att det finns exempel på sådana här lösningar i olika delar av landet. Syftet är inte bara att man ska kunna flytta lokalerna utan även kunna ändra dess verksamhetsinriktning, avslutar Lars Ivarsbo.

Mer från samhälle

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Hyran klar för 2000 hushåll hos Alebyggen

När hyresförhandlingarna inleddes i höstas kom inte Alebyggen och Hyresgästföreningen…

Senaste nytt

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…