Stort och smått i trafikplanen

ALAFORS. Vid senaste kommunfullmäktige klubbades den trafikplan som togs fram redan för fem år sedan. I trafikplanen ingår en hastighets- och åtgärdsplan, små och stora åtgärder i respektive samhälle.
– Den utgår främst från oskyddade trafikanter och säkra skolvägar, förklarar trafikingenjör Katarina Lagerkvist.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou och trafikingenjör Katarina Lagerkvist.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou och trafikingenjör Katarina Lagerkvist.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/03/v1121-trafikplanen-1b-scaled.jpg

Varför trafikplanen inte blivit formellt antagen förrän nu har ingen något riktigt bra svar på.

– Alla, både tjänstemän och politiker, har känt till trafikplanen och det är utifrån den som jobben planerats under de senaste åren. Snart påbörjas arbetet med revidering av gällande trafikplan, säger Henrik Fogelklou (M), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Är det kommunen som beslutar om hastigheten på våra vägar?

– Ja, inom tättbebyggt område. Poängteras bör dock att vi inte kan göra några fysiska åtgärder, exempelvis timglas eller fartgupp, på Trafikverkets vägar, trots att det är där vi ofta ser de höga hastigheterna, säger Katarina Lagerkvist.

Flera insatser som finns angivna i den nyligen antagna trafikplanen har redan genomförts. Som exempel kan nämnas gång- och cykelväg utmed Ledetvägen i Alafors samt gång- och cykelväg utmed Danska vägen i Surte.

– Trafikplanen är ett viktigt styrdokument. Revideringen behövs för att se vilka insatser vi har kvar på agendan, om de fortfarande är aktuella och om det tillkommit nya åtgärder som behöver göras. Det måste vara ett levande dokument eftersom saker och ting förändras i samhällsbilden, verksamheter flyttar och så vidare, säger Katarina Lagerkvist och tillägger:

– Nästa trafikplan ska ha två delar – en strategisk del av övergripande och långsiktig karaktär och en plan för de delar som är mer kortsiktiga och avser tillämpning.

Görs det även investeringar i projekt som inte finns angivna i trafikplanen?

– Självklart är det så, behov som inte kunnat förutses. Ett sådant exempel är den gång- och cykelbana som anlagts vid Vadbacka i Skepplanda, omständigheter som krävde en ny trafiklösning.

Några särskilda projekt som sker 2021?

– Vi kommer bland annat bygga hastighetsdämpande åtgärder på Göteborgsvägen i Älvängen, på sträckan mellan Starrkärrsvägen och Björklövsvägen. Vi ser också över passagerna längs de kommunala gång- och cykelstråken, men har inte landat i vilka åtgärder som kommer att prioriteras 2021.

Man kan gissa att trafik är en fråga som engagerar aleborna?

– Visst är det så! Trafiken berör alla och vi får mycket inspel från medborgarna. Vi har en kontinuerlig dialog både med Trafikverket och Ales olika vägföreningar, säger Katarina Lagerkvist.

– Trafikmiljön är viktig i vårt samhällsbyggande, att vi löser infrastrukturen på ett bra sätt så att vi kan ta oss från plats A till B på ett smidigt sätt. I ett normalläge ska man kunna ta sig hemifrån till arbetsplatsen, skolan och så vidare. Det är den rörelsen vi måste hantera och planera för och därför behöver vi jobba med en långsiktig planering, avslutar Henrik Fogelklou.

Gratis!
Mer från samhälle

Snart dags för bygglov!

Ale kommun arrangerade 2012 en markanvisningstävling för hur tomten vid det gamla busscentrum i Älvängen, nu kallat Gustavas Plats, skulle…

Välplanerade lägenheter i Nol

Stan har kommit till Nol. Det är känslan när sexvåningshuset på Folketshusvägen tagit emot sina hyresgäster. – NCC har flera…

Ökad kostnad med 53 miljoner

Det var i september 2015 som kommunfullmäktige bland annat beslutade att anta en handlingsplan för övertagandet av allmän platsmark som…

Aleborna måste skärpa sig

Det nya avfallssystemet i Ale kommun var genomfört fullt ut i slutet av 2019. Syftet med separat sortering av matavfall…


Senaste nytt

Installation från hög höjd

Det surrade i luften på Jennylunds friidrottsarena i torsdags. En helikopter lyfte under en dryg timme fyra belysningsstolpar på plats.…

“Vi har fortsatt en hög smittspridning”

Under tre veckor ökade antalet covidfall i Västra Götaland, men förra veckan vände det. 6 642 personer hade då smittats,…

Alebo tar plats i Sveriges Unga Forskningslandslag

Vidar Petersson, som bor i Bohus och går på NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg, har undersökt hur man kan introducera…

Glassigt för diabetiker

Varje år startas ett stort antal UF-företag på landets gymnasieskolor. Det här läsåret var det första gången som Bernadottegymnasiet i…

Snart dags för bygglov!

Ale kommun arrangerade 2012 en markanvisningstävling för hur tomten vid det gamla busscentrum i Älvängen, nu kallat Gustavas Plats, skulle…

Banbrytande chef tackar för sig

Emma Eggertsen började sin anställning som enhetschef på Björklidens äldreboende i januari 2016. Hon kom närmast från uppdraget som verksamhetsutvecklare…

Våren, värme och vaccin

Jag tror jag skriver för hela nationen när jag säger att överst på önskelistan just nu står våren, värme och…

Kille slagen och rånad

Det var vid 03.30-tiden under natten till påskafton som en kille i 18-årsåldern blev slagen och rånad på sin mobiltelefon…

Välplanerade lägenheter i Nol

Stan har kommit till Nol. Det är känslan när sexvåningshuset på Folketshusvägen tagit emot sina hyresgäster. – NCC har flera…

Smittan fortsätter att minska i Ale

I tisdags rapporterades det om att smittspridningen i Västra Götaland ökade med 22 procent under förra veckan jämfört med vecka…