Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou och trafikingenjör Katarina Lagerkvist.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Henrik Fogelklou och trafikingenjör Katarina Lagerkvist.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/03/v1121-trafikplanen-1b-scaled.jpg

Stort och smått i trafikplanen

ALAFORS. Vid senaste kommunfullmäktige klubbades den trafikplan som togs fram redan för fem år sedan. I trafikplanen ingår en hastighets- och åtgärdsplan, små och stora åtgärder i respektive samhälle.
– Den utgår främst från oskyddade trafikanter och säkra skolvägar, förklarar trafikingenjör Katarina Lagerkvist.

Varför trafikplanen inte blivit formellt antagen förrän nu har ingen något riktigt bra svar på.

– Alla, både tjänstemän och politiker, har känt till trafikplanen och det är utifrån den som jobben planerats under de senaste åren. Snart påbörjas arbetet med revidering av gällande trafikplan, säger Henrik Fogelklou (M), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

Är det kommunen som beslutar om hastigheten på våra vägar?

– Ja, inom tättbebyggt område. Poängteras bör dock att vi inte kan göra några fysiska åtgärder, exempelvis timglas eller fartgupp, på Trafikverkets vägar, trots att det är där vi ofta ser de höga hastigheterna, säger Katarina Lagerkvist.

Flera insatser som finns angivna i den nyligen antagna trafikplanen har redan genomförts. Som exempel kan nämnas gång- och cykelväg utmed Ledetvägen i Alafors samt gång- och cykelväg utmed Danska vägen i Surte.

– Trafikplanen är ett viktigt styrdokument. Revideringen behövs för att se vilka insatser vi har kvar på agendan, om de fortfarande är aktuella och om det tillkommit nya åtgärder som behöver göras. Det måste vara ett levande dokument eftersom saker och ting förändras i samhällsbilden, verksamheter flyttar och så vidare, säger Katarina Lagerkvist och tillägger:

– Nästa trafikplan ska ha två delar – en strategisk del av övergripande och långsiktig karaktär och en plan för de delar som är mer kortsiktiga och avser tillämpning.

Görs det även investeringar i projekt som inte finns angivna i trafikplanen?

– Självklart är det så, behov som inte kunnat förutses. Ett sådant exempel är den gång- och cykelbana som anlagts vid Vadbacka i Skepplanda, omständigheter som krävde en ny trafiklösning.

Några särskilda projekt som sker 2021?

– Vi kommer bland annat bygga hastighetsdämpande åtgärder på Göteborgsvägen i Älvängen, på sträckan mellan Starrkärrsvägen och Björklövsvägen. Vi ser också över passagerna längs de kommunala gång- och cykelstråken, men har inte landat i vilka åtgärder som kommer att prioriteras 2021.

Man kan gissa att trafik är en fråga som engagerar aleborna?

– Visst är det så! Trafiken berör alla och vi får mycket inspel från medborgarna. Vi har en kontinuerlig dialog både med Trafikverket och Ales olika vägföreningar, säger Katarina Lagerkvist.

– Trafikmiljön är viktig i vårt samhällsbyggande, att vi löser infrastrukturen på ett bra sätt så att vi kan ta oss från plats A till B på ett smidigt sätt. I ett normalläge ska man kunna ta sig hemifrån till arbetsplatsen, skolan och så vidare. Det är den rörelsen vi måste hantera och planera för och därför behöver vi jobba med en långsiktig planering, avslutar Henrik Fogelklou.

Mer från samhälle

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Senaste nytt

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…

”En överprestation om vi håller oss kvar”

Under torsdagen arrangerade Ettanfotboll årets upptaktsträff i Stockholm. På plats…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Skår IBK blir Skepplanda BTK 

I slutet av september stod det klart att Skår IBK:s…

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…