Skolinspektionen har specialgranskat 20 skolor, däribland Ahlafors Fria Skola, då man upptäckt stora avvikelser i rättningen av nationella prov.
Skolinspektionen har specialgranskat 20 skolor, däribland Ahlafors Fria Skola, då man upptäckt stora avvikelser i rättningen av nationella prov.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2012/04/v-15-Skolinspektionen-1.jpg

Ahlafors Fria Skola vidtar åtgärder efter kritik

ALAFORS. Skolinspektionen har upptäckt stora avvikelser när myndigheten rättat om nationella prov. I en rapport till regeringen har Skolinspektionen specialgranskat 20 skolor, däribland Ahlafors Fria Skola som kritiseras på tre punkter. – Vi lyssnar på kritiken och vidtar de åtgärder som krävs. Detta är en del av skolans utveckling, säger rektor Ingvald Lindström.

ALAFORS. Skolinspektionen har upptäckt stora avvikelser när myndigheten rättat om nationella prov.
I en rapport till regeringen har Skolinspektionen specialgranskat 20 skolor, däribland Ahlafors Fria Skola som kritiseras på tre punkter.
– Vi lyssnar på kritiken och vidtar de åtgärder som krävs. Detta är en del av skolans utveckling, säger rektor Ingvald Lindström.

Ingvald Lindström, rektor Ahlafors Fria Skola.

Ingvald Lindström, rektor Ahlafors Fria Skola.

Skolinspektionen har använt sig av 200 lärare från ett bemanningsföretag vid sin granskning av de nationella proven och hur provsvaren bedömts. I fallet Ahlafors Fria Skola gäller det rättningen av uppsatsskrivningen i svenska. Skolinspektionen ger kritik på tre punkter:
• Lärarnas bedömning och betygssättning av elevernas kunskap sker inte i enlighet med författningarna.
• Skolan arbetar inte på ett medvetet och strategiskt sätt för att uppnå en rättvis och likvärdig betygssättning av nationella ämnesprov i svenska så att de kan användas som stöd vid betygssättningen.
• Rektorn säkerställer inte att betyg sätts i enlighet med skollagen och andra författningar.

– Jag har tagit del av rapporten och vi tar nu fram en handlingsplan med åtgärder för att avhjälpa de påtalade brister som Skolinspektionen delgivit oss. Det är bra att Skolinspektionen finns, de kan ge stöttning, tips och råd, säger Ingvald Lindström som emellertid vill belysa de svårigheter som Skolinspektionen själva ger uttryck för.
– I Skolinspektionens slutsats går att läsa: De bedömningsanvisningar som följer med proven är omfattande och komplexa och ger stort utrymme för tolkning. Möjligheten för läraren att förhålla sig objektiv vid bedömningen av sina elevers prov kan påverkas av den relation som finns mellan lärare och elev, säger Lindström och fortsätter:
– Man kan inte med bestämdhet hävda att de bedömningar som Skolinspektionen gör är mer rätta än den som ursprungsrättarna gör.

Vid specialgranskningen av de nationella proven utesluter inte Skolinspektionen att omrättaren kan ha haft en striktare hållning i och med vetskapen att man utgör en kontrollfunktion. Skolinspektionen värderar inte om ursprungsrättarens bedömning är felaktig i de fall där Skolinspektionen gör en annan bedömning än ursprungsrättaren.
– Vad säger det? Det bästa vore att proven skickades in och rättades av en och samma person. Då hade vi kommit runt problemet helt och hållet, säger Ingvald Lindström.

De åtgärder som Ahlafors Fria Skola nu har vidtagit innebär bland annat att uppsatsskrivningarna fortsättningsvis rättas av tre svensklärare istället för en.
– Vi har också utvecklat ett samarbete med Vesterhavsskolan i Falkenberg. Det innebär ett pedagogiskt utbyte så att vi kan säkerställa en objektiv rättning av nationella prov.

Ahlafors Fria Skolas åtgärdsplan ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 30 augusti.

Mer från skola

Ny rektor för Ale gymnasium

Den 9 januari påbörjade Magnus Fagerström sin nya anställning som…

Eleverna tävlar bort matsvinnet

Allt började med att kökspersonalen på Alafors Fria Skola, i…

Matsvinnet minskade men målet missades

Kommunens mål inför 2022 var att minska matsvinnet till en…

Här läser eleverna som aldrig förr

”Den stora läsutmaningen” av Adlibris, Bonnier Carlsen, Natur och Kultur…

Senaste nytt

Nybildade bostadsrätter i Surte

Bostadsrättföreningen bildades i samband med att tidigare fastighetsägare gick ut…

”Du blir starkare och ditt självförtroende växer”

Ale Boxningsklubb vill att så många som möjligt ska utöva…

MECA i Älvängen har blivit Bilxtra

För 16 år sedan startade Marcus Börjesson en bilverkstad i…

Heta tips för padelspelare och nybörjare

Vi ville ta reda på tips på hur man blir…

Pogab tog med plåtlådan till riksdagen

Kompetensförsörjning är ett ämne som Mathias Mattson brinner för. Trots…

Edethus säljer för att investera i nytt

Åtta månader har gått sedan Sanny Mattelin tillträdde vd-rollen på…

Från flaskpost till brevbärare, Putin och ortsmöten som försvann

Kommunikation är tidlöst och människan har alltid kommunicerat på ett…

Regnbågsfärgade nummer på ryggen

Att öppet stötta hbtq-rörelsen är ingen ny företeelse för Lödöse…

Afrika i sikte för familjen Zimmergren 

I februari för tre år sedan skrev Alekuriren om familjen…

Ett nybygge som slår vakt om historien

Historien bakom Svenska Stenhus nya lägenhetshus ”Bomullsmagsinet” återfinns i namnet.…

Kulturlördag med hållbart mode

Under dagen blir det loppis i Kulturhuset Eden. Allmänheten har…

Tito kan bli egyptisk landslagsman

Tito Gad flyttade med sin pappa till Sverige från Egypten…

Åk 6 på Alboskolan är bäst i klassen

Årskurs 6 på Alboskolan består av två klasser och drygt…