Julia Widbom, utvecklingsledare inom social hållbarhet och folkhälsa, Marcus Johansson, kurator på Da Vinciskolan och Hanna Kämpe från sektor socialtjänst arbetar dagligen med alebornas välmående.
Julia Widbom, utvecklingsledare inom social hållbarhet och folkhälsa, Marcus Johansson, kurator på Da Vinciskolan och Hanna Kämpe från sektor socialtjänst arbetar dagligen med alebornas välmående.
https://www.alekuriren.se/wp-content/uploads/2021/10/v4221-psykisk-ohalsa-2-scaled.jpg

”Invånarnas välmående är alltid i fokus”

NÖDINGE. Den som lider av psykisk ohälsa står inte ensam. Det budskapet riktar Ale kommun till alla invånare.
– I samtliga verksamheter i kommunen är invånarnas välmående i fokus, säger Julia Widbom, utvecklingsledare inom social hållbarhet och folkhälsa.

Att räkna orsakerna till psykisk ohälsa på en hand är väldigt svårt. Det är betydligt fler faktorer än så som kan vara grunden till att en person inte mår bra, menar Julia Widbom.

– Psykisk ohälsa är ett samlingsbegrepp som innefattar många olika saker. Det kan vara alltifrån att känna sig orolig och nedstämd, vara väldigt stressad och ha ångest till olika psykiatriska tillstånd. Ibland kan det också vara så att en person inte vet varför den mår dåligt, säger hon.

Att tidigt motverka psykisk ohälsa är något som Ale kommun lägger mycket energi på i olika steg.

– I samtliga verksamheter i kommunen är invånarnas välmående i fokus. För oss är det viktigt att vi ser över hur vi på bästa sätt skapar ett hälsofrämjande samhälle så att befolkningen mår så bra som möjligt, säger Julia Widbom.

Hon fortsätter:

– Inom kommunen har vi ett samverkansforum som vi kallar Tidiga Samordnade Insatser där flera verksamheter ingår och tillsammans arbetar med att kunna stötta tidigt och förebygga att någon mår dåligt. Här ingår bland annat socialtjänsten, kultur och fritid, förskola och skola, elevhälsa, och funktionsstöd. Vi samverkar också mycket med Västra Götalandsregionens verksamheter i Ale, så som vårdcentralerna, ungdomsmottagningen och psykiatrimottagningar. Även Ales föreningar är jätteviktiga.

I det förebyggande och främjande arbetet har skolan också en viktig roll. Marcus Johansson arbetar dagligen med dessa frågor som kurator på Da Vinciskolan i Nödinge.

– Det är viktigt att skolan pratar om dessa frågor och att de normaliseras. Det är även viktigt att eleverna vet var och till vem man kan vända sig om man inte mår bra. Kommunens skolor informerar och arbetar mycket med detta, berättar Marcus, som upplever att fler vågar prata om psykisk ohälsa i dag jämfört med tidigare.

– Det är en positiv utveckling. Genom att prata om hur en mår kan personal hjälpa och arbeta för att det ska bli bättre. Mycket stöd och hjälp finns att få, och det är här viktigt med samverkan så att barn och ungdomar ges rätt stöd av rätt verksamhet.

Hanna Kämpe från sektor socialtjänst lyfter också att det finns stöd för föräldrar som mår dåligt.

– Kommunen har exempelvis olika stödgrupper för både barn och föräldrar och även möjlighet till enskilda samtal. Dessutom erbjuds stöd via familjecentralerna där flera olika yrkeskategorier finns samlade för att på bästa sätt kunna möta de behov och frågor föräldrar har kring sina barn och sin livssituation.

– Familjecentralen finns till för alla föräldrar med ett barn som mår dåligt och som behöver ha hjälp och stöttning. Det är viktigt att de vet hur det ska agera och att de känner sig så trygga som möjligt, säger hon.

Upplever ni att fler har mått dåligt under coronapandemin?

– Det är för tidigt att dra någon slutsats om det, men självklart har det varit en tuff period för många människor. Eleverna har inte kunnat gå i skolan som vanligt och de äldre har varit isolerade, svarar Julia Widbom.

Sociala medier brukar ofta beskrivas som en orsak till ökad psykisk ohälsa.

– Det är något som vi är medvetna om. Oftast sprids en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Allt ska vara så perfekt som möjligt och det kan självklart skapa en stress hos många, säger Julia Widbom.

– Men sociala medier kan också vara en hjälp för en del personer där man kommunicerar med andra människor. Det kan fungera som en trygghet, tillägger Marcus Johansson.

Julia, Marcus och Hanna avslutar med att uppmana alla som mår dåligt psykiskt att be om hjälp.

– Det finns alltid någon att prata med. Ingen är ensam, utan stöd kan ges till den som behöver oavsett ålder.

Läs också:”Ibland kunde jag inte ta mig upp ur sängen” 

Mer från allmänt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Senaste nytt

Kulturbyggnader i behov av renovering

Servicenämnden föreslår att kommunfullmäktige anslår ett investeringsmedel om 6,6 miljoner…

Så påverkas trafiken i Bohus av arbeten

Ett större och betydligt mer omfattande arbete kommer att ske…

Eko-bonden Tina ger sig ut i butikerna

Tina Åkesson och hennes man Hans köpte Kärra Mellomgården i…

Kommunhus kan göras om till utbildningslokaler

I sin lokalförsörjningsplan 2023-2032 har Samhällsbyggnadsförvaltningen uppgett att behovet av…

Modellkoncept för jämställdhet

Likvärdig service och jämställd resursfördelning till olika grupper av kvinnor…

”Det är otroligt roligt”

I 275 av landets kommuner arbetar fler män än kvinnor…

LN-70 toppar kvalserien

LN-70 har hittills spelat fyra matcher i kvalserien till HockeyTvåan…

”De som redan har det tufft får det ännu svårare”

Försörjningsstöden har inte skjutit i höjden ännu, men larmklockorna ringer…

Jack & Brolle till Café Torpet

”Visor och Grimascher” är en hyllning till Cornelis Vreeswijk där…

Migrationsekonomiskt bokslut

I en värld där vi möter allt mer komplicerade utmaningar,…

Guld och silver i SM

Under den gångna helgen hade 231 deltagare från 66 olika…

Industriområde har skredsäkrats

I november 2020 beslutade regeringen om höjda bidrag för skredsäkringsåtgärder…

Lindström startade när AIF kryssade

Det blev en intensiv och nyttig genomkörare för Ahlafors IF…